Nedonošče

0
951

U medicini postoje dve definicije za ovaj pojam i to:jedna akušerska i druga pedijatrijska, što vrlo često pravi zabune, mada i jedna i druga imaju svog opravdanja.U akušerstvu se pod pojmom nedonošče podrazumeva se novorodjenče koje je rodjeno pre normalnog isteka trudnoće odnosno pre 280 dana ili pre 10 lunarnih meseci po 28 dana.U pedijatriji odnosno, neonatologiji pod pojmom nedonošče ili prematurus podrazumeva se svako novorodjenče, koje je pre rodjenju lakše od 2500 grama a kraće od 47 cm.,bez obzira na trajanje života u utrobi majke.
Po klasičnom shvatanju dete čija telesna težina pre porodu iznosi izmedju 4oo  do 999 grama, dužina tela od 28 do 35 cm., a dužina nošenja u trudnoći
22 do 28 nedelja.Ovo dete nije sposobno za život, ili samo uz nasavršeniju tehnička pomagala može održati u životu.Dete koje je pri rodjenju teško od 1000 do 2499 grama a dužina tela od 35 do 47 cm., i nošeno je od 29 do 38 nedelja.Ovakvo dete može lako uz stručnu negu održati u životu.Ova grupa nedonešene dece podeljeno prema telesnoj težini još u tri podgrupe:
prva grupa: deca teška pri porodu od 1ooo–15oo grama,
druga grupa:deca sa 1500–2000 grama,
treća grupa: deca sa težinom pri porodu od 2000–2500 grama.
Ova podela u podgrupe je potrebna zbog različite anatomske i funkcionalne razvijenosti.
Uzroci radjanja nedonošene dece
Najčešći uzroci radjanja nedonošene dece su višestruki porodi dvojci, trojci koji su često rodjeni nakon 10 lunarnih meseci, ali ipak pokazuju pothranjenost, jer dobivenu hranu preko placente moraju podeliti.Žene koje nose dvojke ili trojke rode preuranjeno razlog je pojava eklampsije, zatim velika težina, koju čine dvojci i trojci te veća količina plodova voda, koje izazivaju preuranjene kontrakcije matrice.Preuranjeni porod mogu izazvati različita patološka stanja nefropatija, prerano prsnuće vodenjaka, fizičke ozlede igraju važnu ulogu, tu spada nošenje tereta, udar u trbuh, pad, saobraćajna nezgoda, dugo stajanje na nogama, trovanje alkoholom.Akutne infektivne bolesti i hronične bolesti majke mogu biti uzroci nedonešenosti kao: lues tuberkuloza, rubeola, dekompenzirano srce, diabetes mellitus, placenta praevija, teška fetalna eritroblastoza, inkompetencija grlića materice.Veliki uticaj ima socijalno–ekonomski faktor na radjanje nedonešene dece.Značajna je redovna  ishrana majke u kvalitativnom i kvantitativnom pogledu.Važno je istaći i korišćenja medikamenata pre i u toku trudnoće.Trošenje artikala za uživanje ( alkohol, duvan, kafa).Konzumiranje alkohola se vezuje za visoku frekvenciju deformiteta kod novorodjenčeta.Pušenje majke u trudnoći pokazuje se manju prosečnu telesnu težinu deteta na rodjenju.
Štetno dejstvo nikotina izaziva sužavanje krvnih sudova uterusa, smanjuje placentarno kruženje što deluje kao opstrukcioni faktor za razvoj fetusa.Konzumiranje crne kafe u manjim količinama 1–2 šoljica dnevno nije štetno za intrauteri razvoj ploda, veća upotreba ima uticaj na ishod trudnoće.Postotak radjanja nedonošenosti raste, ako je majka iznad 40 godina, ili kada je majka suviše mlada, često iz vanbračne zajednice majka od 15–19 godina, koja je u nastojanju da čak i prikrije trudnoću.Vanbračnost stvara socijalno nesigurnost i ekonomsku ugroženost, što se reperkutuje na tok trudnoće i intrauterini razvoj ploda.Vibracije većih amplituda i niske frekvencije dovode do opuštanja–ptoze organa male karlice uključujući i matericu.postoje i biološki faktori koji utiču na visinu i težinu novorodjenčeta pri porodu.Rasa,  pol, starost majke, visina roditelja, karakreristika oca (uživanje u alkoholu, duvanu i sl.), gde trudnica dvojako pati.Emotivno i ekonomski.
Psihički status porodilje u toku trudnoće igra značajnu ulogu.Psihička disharnonija trudnice može da vodi poreklo:
–od strukture vegetativnog nervnog sistema trudnice,
–od odnosa trudnice i oca deteta,
–od nezadovoljstva trudnice sa materijalnim prihodima,
–od lošeg odnosa sa okolinom,
–željeno ili neželjeno dete.

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.