Rupurut 500 mg tablete za žvakanje

0
451

rupurutŠTA JE LEK RUPURUT I ČEMU JE NAMENJEN?
SASTAV

Jedna Rupurut tableta za žvakanje sadrži 500 mg hidrotalcita, što odgovara kapacitetu za neutralizaciju od minimum 13 mEq hlorovodonične kiseline
Farmaceutski oblik i sadržaj: tablete za žvakanje, hidrotalcit 500 mg PAKOVANJE
KAKO LEK RUPURUT DELUJE?
Rupurut  je lek koji smanjuje kiselost želudačnog soka neutrališući hlorovodoničnu kiselinu. On je savremeni antacid koji sadrži hidrotalcit.
KADA SE LEK RUPURUT  UPOTREBLJAVA?
Rupurut  tablete za žvakanje koriste se za ublažavanje tegoba kod poremećaja koji zahtevaju smanjenje želudačne kiselosti:
čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu, gorušice i želudačnih poremećaja uzrokovanih kiselinom.
ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA
Upozorite tekara ako uzimate_druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih. KADA NE SMETE UZIMATI LEK
Tablete za žvakanje Rupurut se ne smeju koristiti:
Ako ste preosetljivi na hidrotalcit ili na bilo koji drugi sastojak leka.
Pacijenti sa poremećajem rada bubrega (klirens kreatinina <30ml/min) mogu koristiti Rupurut tablete za žvakanje samo pod uslovom da se nivo magnezijuma i aluminijuma u serumu redovno proverava.
Pacijenti sa smanjenom koncentracijom fosfata u krvi (hipofosfatemija) ne smeju koristiti Rupurut tablete za žvakanje bez prethodne konsultacije sa lekarom.
UPOZORENJA I MERE OPREZA
Ukoliko su želudačni poremećaji uporni i stalno prisutni, to može biti znak nekog ozbiljnog stanja, kao što je čir na želucu ili čir na dvanaestopalačnom crevu. Tretman tabletama za žvakanje Rupurut stoga ne bi trebalo da traje duže od 14 dana bez lekarskog pregleda.
Molimo vas da hitno konsultujete lekara ako se jave katranaste stolice, krv u stolici ili povraćanje.
Dugotrajna upotreba tableta za žvakanje Rupurut zahteva redovnu proveru nivoa aluminijuma kod pacijenata. Nivo aluminijuma ne bi trebalo da predje 40 pg/l .
Kod pacijenata sa poremećajem bubrežne funkcije, uključujući i pacijente na hemodijalizi, i hroničnom upotrebom većih doza može se povećati nivo magnezijuma i aluminijuma u organizmu.
Iz tog razloga, pacijenti sa poremećenom funkcijom bubrega treba da izbegavaju dugotrajnu upotrebu i veće doze. Dugotrajna upotreba velikih doza, poremećaj resorpcije hranljivih materija u crevima i dijeta sa niskim sadržajem fosfata (na primer slaba ishrana ili neuhranjenost) mogu izazvati pad fosfata sa rizikom od poremećaja sastava kostiju usled nedovoljne ugradnje minerala (osteomalacija).
Tablete za žvakanje Rupurut ne bi trebalo koristiti kod dece ispod 14 godina starosti jer nema dovoljno iskustva za ovu starosnu grupu.
UZIMANJE LEKA RUPURUT SA HRANOM ILI PIĆIMA
Istovremena upotreba tableta za žvakanje Rupurut i kiselih napitaka (na primer voćni sokovi, vino) dovode do neželjenog povećanja resorpcije aluminijuma iz creva.
Šumeće tablete takodje sadrže voćne kiseline koje mogu da povećaju resorpciju aluminijuma.
PRIMENA U TRUDNOĆII DOJENJU
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Tokom trudnoće i dojenja hidrotalcit bi trebalo koristiti samo u kratkim vremenskim periodima kako bi se izbegla pojava povećane količine aluminijuma kod dece.
Aluminijumske i magnezijumske komponente prelaze u plod, a takodje se nalaze i u mleku, pa se ne isključuje mogućnost da duža upotreba može dovesti do akumulacije aluminijuma i magnezijuma u tkivima fetusa i novorodjenčeta. Rizik po novorodjenče je malo verovatan jer se samo male količine resorbuju.
Nema objavljenih izveštaja o štetnom dejstvu hidrotalcita u toku trudnoće ili u periodu dojenja. Medjutim, nema posebnih studija na deci onih majki koje su koristile hidrotalcit u toku trudnoće ili u periodu dojenja, koje bi mogle da iskljuće neželjena dejstva.
UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA Rupurut nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama.
NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na iekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimaii neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Rupurut tablete za žvakanje mogu da utiču na resorpciju, a time i efikasnost drugih supstancl. Brzina resorpcije dikumarola se povećava. Značajno smanjenje resorpcije opisano je kod odredjenih antibiotika (na primer tetracikiina i iz grupe hinolonskih derivata kao što su ciprofloksacin, ofloksacin i norfloksacin), supstanci koje se koriste za poboljšanje srčanog rada (kardiotonični glikozidi), kao i ketokonazola, hlorokvina, hlorpromazina, rifampicina, izonijazida.Takodje, poremećena je i resorpcija indometacina, soli gvoždja, vitamina, kaptoprila, fenitoina, tireoidnih hormona, i dr.
Takode, treba paziti i na mogući uticaj Rupurut  tableta za žvakanje na rastvorljivost lekova koji se izlučuju urinom, npr. salicilati ili kinidin.
Zbog toga druge preparate uvek treba uzimati 2-3 sata pre ili posle Rupurut tableta za žvakanje.
KAKO SE LEK RUPURUT UPOTREBLJAVA
Ukoliko mislite da lek Rupuruf suviše slabo ilijako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Lek mora da se uzima na način kao što je to propisano u ovom uputstvu (osim ako vam je lekar propisao drukčije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neče pravilno delovati.
Odrasli i deca preko 14 godina:
Jednu do dve tablete (500 mg – 1000 mg hidrotalcita), tri do četiri puta na dan jedan do dva sata nakon jela, pre spavanja ili prilikom nastanka želudačnih tegoba.
Dnevna doza ne sme preći 12 tableta za žvakanje, što je ekvivalentno sa 6000 mg hidrotalcita.
Druge preparate uvek treba uzimati 2-3 sata pre ili posle Rupurut tableta za žvakanje.
Trajanje tretmana zavisi od vrste, ozbiljnosti i toka poremećaja.
Ukoliko simptomi traju duže od 2 nedelje tretmana, treba konsuitovati lekara.
UKOLIKO STE UZELIVIŠE LEKA NEGO ŠTO Bl TREBALO
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Rupuruf nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili tarmaceutom!
Trovanje Rupurut tabletama za žvakanje je malo verovatno usled slabe resorpcije aluminijuma i magnezijuma. Prekomerne doze mogu uzrokovati promene karakteristika stolice kao što je meka stolica ili povećanje učestalosti. Terapijske mere u ovakvim slučajevima generalno nisu potrebne.
UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK RUPURUT
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lekl
ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LEK RUPURUT
Uvek treba prvo da konsultujete lekara pre nego odlučite da prekinete iretman ili prestanete sa uz\manjem Rupurut tableta za žvakanje, na primer zbog neželjenih dejstava.
NEŽELJENA DEJSTVA LEKA
Velike doze mogu uzrokovati meku ili češću stolicu. Medjutim, ovi znaci su malo verovatni pri preporučenim dozama.Kod pacijenata sa ozbiljnim poremećajem funkcije bubrega, uključujući i bolesnike na hemodijalizi, upotreba proizvoda koji sadrže magnezijum i aluminijum, kao što su Rupurut tablete za žvakanje, može izazvati povećanje nivoa magnezijuma i aluminijuma u krvi. Pacijenti sa poremećajem rada bubrega koji uzimaju velike doze u dužem vremenskom periodu mogu biti podložni deponovanju aluminijuma, naročito u nervnom tkivu sa poremeća-jem rada mozga (encefalopatija i demencija), i u kostima sa razmekšavanjem kostiju (osteomalacija) i sledstvenim stvaranjem kamenca u bubregu. Akumulacija magnezijuma dovodi do toksičnosti sa sniženjem pritiska, usporenjem rada srca sa aritmijom, mentalnom depresijom i poremećajem disanja.Iz tog razloga pacijenti sa poremećajem u radu bubrega koji koriste Rupurut tablete za žvakanje u dužem vremenskom periodu, treba redovno da proveravaju nivo aluminijuma.
Usled reakcije komponenti leka u crevu sa fosfatima iz hrane, u slučaju dugotrajne primene većih doza, smanjenog unosa fosfata putem hrane ili njihove poremećene resorpcije u crevima, može doći do smanjenja količine fosfata u organizmu kada postoji rizik od poremećaja sastava kostiju (osteomalacija) i povećane resorpcije kalcijuma.Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Rupurut, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, odmah obavestite vašeg lekara ili farmaceuta.
Obratite se lekaru ako se pojave dijareje tokom tretmana Rupurut tabletama za žvakanje. Smanjenje doze će generalno dovesti do poboljšanja.
ČUVANJE I ROK UPOTREBE
ČUVANJE

Držati lek Rupurut van domašaja dece!
Ne postoje posebni uslovi čuvanja.
ROK UPOTREBE 5 godina.
Rok upotrebe je označen na pakovanju.
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!
NAČIN IZDAVANJA LEKA
Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.
POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA
U skladu sa važećim propisima.
DODATNE INFORMACIJE:
Poštovani pacijenti,
Slede informacije koje se odnose na želudačne probleme:
Kakvi su simptomi želudačnih (npr. kiselinom izazvanih) poremećaja?
Mogu se javiti sledeći simptomi:
gorušica, kiselo podrigivanje
pritisak u želucu
bol u gornjem trbuhu

Šta izaziva ove simptome?
Mogu ih izazvati, na primer:
stres
loše navike u ishrani
preterano konzumiranje nikotina, kofeina ili alkoholnih pića i neki lekovi.
Kako Rupurut tablete za žvakanje deluju?
Rupurut tablete za žvakanje deluju brzo i dovode do olakšanja:
Rupurut tablete za žvakanje brzo neutralizuju želudačnu kiselinu
Rupurut  tablete za žvakanje obezbedjuju dugotrajno vezivanje pepsina i žučnih kiselina koje mogu oštetiti želudac
Rupurut tablete za žvakanje ojačavaju zaštitne faktore sluznice želuca

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.