Ciprocinal filmtableta

0
2116

ciprocinalSASTAV:
1 filmtableta 250 mg sadrži: 250,0 mg ciprofloksacina (u obliku ciprofloksacin hlorida) 1 filmtableta 500 mg sadrži: 500,0 mg ciprofloksacina (u obliku ciprofloksacin hlorida) 1 filmtableta 750 mg sadrži: 750,0 mg ciprofloksacina (u obliku ciprofloksacin hlorida)
MEHANIZAM DEJSTVA
Ciprofloksacin je fluorokinolonski antimikrobik koji inhibira enzim DNK girazu i tako sprečava replikaciju bakterijske DNK. Ciprofloksacin ima veoma širok spektar antibakterijskog delovanja koji obuhvata slijedeće bakterije: Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Edwardsiella tarda, Salmonella spp., Shigella spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia stuartii, Providencia rettgeri, Morganella morganii, Serratia spp., Pseudomonas aeruginosa, Yersinia enterocolitica, Acinetobacter spp., Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus ducreyi, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Moraxella catarrhalis, Campylobacter spp., Aeromonas spp., Vibrio spp., Brucella melitensis, Pasteurella multocida, Legionella spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia trachomatis, te većinu sojeva streptokoka umjereno osjetljivih na ciprofloksacin.
FARMAKOKINETIKA
Ciprofloksacin se nakon oralne primene veoma dobro apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta. Najvišu koncentraciju u plazmi postiže za 1 do 2 sata. Bioraspoloživost lijeka iznosi 60%-80%, a vezivanje za proteine plazme 20% do 40%. Distribucija ciprofloksacina u sva tkiva organizma je veoma dobra. Biotransformacijom u jetri nastaju metaboliti koji posjeduju izvjesnu antimikrobnu aktivnost. Ciprofloksacin se iz organizma u gotovo podjednakim količinama izlučuje urinom i fecesom (dijelom nepromijenjen, a dijelom u formi metabolita). Poluživot eliminacije leka iznosi 3 do 6 sati.
Indikacije:
– infekcije urinarnog trakta
– prostatitis (hronični, bakterijalni)
– intraabdominalne infekcije
– infektivna dijareja
– infekcije kostiju i zglobova
– infekcije respiratornog trakta
– sinusitis (akutni, bakterijalni)
– antraks
– tifusna groznica
-kožne infekcije
– gonoreja (uretralna i cervikalna)
DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE.
Infekcije urinarnog trakta:
blage infekcije – 250 mg svakih 12 sati u trajanju 3 do 5 dana;
srednje teške infekcije – 250 mg svakih 12 sati u trajanju od 7 do 14 dana;
teške infekcije – 500 mg svakih 12 sati u trajanju od 7 do 14 dana.
Prostatitis (hronični, bakterijalni): 500 mg svakih 12 sati u trajanju od 28 dana.
Intraabdominalne infekcije: 500 mg svakih 12 sati u trajanju od 7 do 14 dana.
Dužina terapije prilagođena je ozbiljnosti infekcije, pa je u kompliciranih infekcija često neophodan produženi tretman.
Infektivna dijareja: profilaksa – 500 mg jedanput na dan u trajanju do najviše 3 sedmice; terapija – 500 mg svakih 12 sati u trajanju od 5 do 7 dana. Infekcije kostiju i zglobova: 500 mg svakih 12 sati u trajanju od 4 do 6 sedmica (po potrebi i duže). U slučaju težih infekcija pre-poručuje se primijeniti 750 mg svakih 12 sati u trajanju od 4 do 6 sedmica (po potrebi i duže). Infekcije respiratornog trakta: 500 mg svakih 12 sati u trajanju od 7 do 14 dana, dok se u težim slučajevima primjenjuje 750 mg svakih 12 sati u trajanju od 7 do 14 dana. Ciprol se naročito preporučuje u slučajevima kad u pacijenta nema odgovarajućeg terapijskog odgovora na ranije primijenjeni lijek i kada se radi o infekciji rezistentnim pneumokokama. Sinusitis (akutni, bakterijalni): 500 mg svakih 12 sati u trajanju od 10 dana.
Antraks: 500 mg svakih 12 sati u trajanju od 60 dana (terapija je uspješnija ukoliko se Ciprol uključi što prije nakon inficiranja s uzročnikom oboljenja). Tifusna groznica: 500 mg svakih 12 sati u trajanju od 10 dana.Kožne infekcije: 500 mg svakih 12 sati u trajanju od 7 do 14 dana, a u kompliciranim infekcijama se primjenjuje 750 mg svakih 12 sati u trajanju od 7 do 14 dana.
Gonoreja (uretralna i cervikalna): 500 mg jednokratno.
Doziranje u pacijenata s oštećenom bubrežnom funkcijom:
Ako je vrijednost klirensa kreatinina veća od 50 mL/min primjenjuje se uobičajeno doziranje, ako je između 30 i 50 mL/min,doza od 250-500 mg daje se svakih 12, a kod vrijednosti ispod 30 mL/min, svakih 18 sati. Pacijentima na hemodijalizi se po završetku daje doza od 250-500 mg svaka 24 sata. Lek se primenjuje nakon završetka hemodialize.Ciprol filmtablete treba primenjivati s dosta tečnosti. Filmtablete se ne preporučuju primenjivati s mlekom ili jogurtom koji mogu značajno umanjiti apsorpciju leka.
Predoziranje
U slučaju akutnog predoziranja, treba inducirati povraćanje ili primeniti gastričnu lavažu. Nakon toga indicirana je pažljiva opservacija pacijenta uz primjenu suportivnog tretmana. Bitno je održavati adekvatnu hidrataciju.
NEŽELJENA DEJSTVA
Primijenjen u okviru preporučenih doza Ciprol se dobro podnosi. Neželjeni efekti se najčešće manifestuju probavnim tegobama (mučnina, povraćanje, bol u trbuhu, proljev). Ostali neželjeni efekti su: CNS (nesanica, glavobolja, vrtoglavica, razdražljivost, tremor, parestezije); kardiovaskularni sistem (palpitacije, ventrikularne ekstrasistole, atrijalni flater, sinkopa, hipertenzija – veoma rijetko); poremećaj ukusa, poremećaji vida, hipersenzitivnost (kožni osip, svrbež, groznica), promene u diferencijalnoj krvnoj slici.
INTERAKCIJA SA DRUGIM LEKOVIMA:
Antacidi i preparati cinka: smanjena efikasnost ciprofloksacina; navedene preparate treba primijeniti najmanje 6 sati prije ili 2 sata nakon CIPROLA. Preparati kalcija, željeza: smanjena efikasnost ciprofloksacina, pa ga treba primijeniti najmanje dva sata prije ili 4 do 6 sati nakon navedenih preparata. Ciklosporin: povećan serumski nivo ili smanjen terapijski učinak ciprofloksacina. Gliburid: opasnost pojave izražene hipoglikemije; prilagoditi dozu antidijabetika. Probenecid: povećana incidenca neželjenih efekata ciprofloksacina (nervoza, agitacija, mučnina, proljev). Sukralfat: smanjen efekt ciprofloksacina, pa ga treba primijeniti 2 sata prije ili 4 sata nakon sukralfata. Teofilin: moguć-nost ispoljavanja teofilinske toksičnosti (mučnina, povraćanje, palpitacije, konvulzije); treba prilagoditi dozu teofilina. Varfarin: rizik pojave krvarenja; treba prilagoditi dozu varfarina.
Trudnoća
Adekvatne, kontrolirane kliničke studije u trudnica nisu rađene u svijetu. Lijek se u trudnoći može primijeniti ukoliko ljekar procijeni da korist za majku prevazilazi mogući rizik za plod. Lijek se izlučuje u majčino mlijeko. Dojilje u kojih je neophodna primjena lijeka trebaju prekinuti dojenje i primijeniti alternativni režim ishrane dojenčeta.
Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Ciprol može uticati na psihofizičke sposobnosti, posebno u osoba koje su konzumirale alkohol.
Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25 C.stepeni
Način izdavanja leka
Lek se izdaje samo uz lekarski recept.

Pakovanje
Kutija s 10 filmtableta od 250 mg Kutija s 10 filmtableta od 500 mg Kutija s 10 filmtableta od 750 mg

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.