Rinasek tablete 2,5 i 60 mg

0
355

Rinasek-500x500Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.
ŠTA JE LEK RINASEK I ČEMU JE NAMENJEN?

–  Rinasek sadrži aktivne supstance triprolidin i pseudoefedrin. Triprolidin pripada grupi lekova pod nazivom antihistaminici. Antihistaminici se koriste za lečenje alergije i smanjuju simptome alergije, kao što je kijanje, sekrecija iz nosa i suzenje očiju. Pseudoefedrin pripada grupi lekova pod nazivom adrenomimetici, sužava krvne sudove u sluzokoži nosa i na taj način dovodi do smanjenja otoka sluzokože nosa i povećanja nazalne prohodnosti.
Lek Rinasek se upotrebljava za:
–  Alergijski rinitis (zapaljenje sluzokože nosa izazvano alergijom)
–  Vazomotomi rinitis (zapaljenje sluzokože nosa nealergijske prirode)
–  Prehladu (kijavicu)
ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RINASEK?
–  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetl- jivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek RINASEK ne smete koristiti:
–  Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na triprolidin i pseudoefedrin ili na druge sastojke u preparatu (videti ,,Sa držajpomoćnih supstanci’)
–  Ukoliko imate tešku hipertenziju (povišeni krvni pritisak) ili tešku koronamu bolest srca (angina pektoris, infarkt srca)
–  Ukoliko uzimate ili ste u protekle dve nedelje uzimali lekove za lečenje depresije, kao što su inhibitori monoa- minooksidaze (MAO)
–  Ukoliko uzimate lek flirazolidon (antiinfektivni lek)
–  Ukoliko ste na terapiji drugim adrenomimeticima
Kada uzimate lek RINASEK, posebno vodite računa ukoliko:
Obavezno upozorite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, ili ste imali alergijske reakcije na neke lekove.
Upozorite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko:
–  Imate oboljenje jetre i/ili burega
–  Imate oboljenje srca i krvnih sudova (uključujući povišeni krvni pritisak)
–  Bolujete od šećeme bolesti i imate netoleranciju na neke od šećera
–  Imate hipertireoidizam (oboljenje štitne žlezde koje se karakteriše njenom povećanom funkcijom)
–  Imate glaukom (oboljenje oka koje se karakteriše povišenim pritiskom u oku)
–  Imate uvećanu prostatu
–  Bolujete od epilepsije
Primena drugih lekova:
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na le- kove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili far- maceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate:
–  Alkoholna pića (videti „ Uzimanje leka Rinasek sa hranom ili pićima “) ili lekove koji mogu da izazovu po- spanost
–  Antiholinergičke lekove (kao što je atropin ili određeni lekovi za lečenje bolesti pluća ili Parkinsonove bolesti). Rinasek može da pojača dejstvo ovih lekova, usled čega može doći do pojave tahikardije (ubrzanog rada srca), suvoće usta, poremećaja od strane sistema za varenje, kolika, otežanog mokrenja i glavobolje
–  Ttriciklične antidepresive ili inhibitore monoaminooksidaze (lekovi za lečenje depresije), druge simpatikomimetike (kao što su dekongestivi, lekovi za smanjenje apetita i amfetaminu slični psihostimulansi), furazoli don (lek za lečenje infekcija izazvanih određenim bakterijama i protozoama). Kod njihove istovremene primene sa lekom Rinasek može doći do povišenja krvnog pritiska
–  Lekove za lečenje bolesti srca i povišenog krvnog pritska (kao što su bretilium, betanidin, gvanetidin, debri sokvin, metildopa, alfa i beta adrenergički blokatori). Rinasek može da smanji njihovo dejstvo.
Uzimanje leka RINASEK sa hranom ili pićima:
–  Tokom lečenja lekom Rinasek ne treba da uzimate alkoholna pića. Alkohol pojačava dejstvo leka Rinasek na smanjenje pažnje i sposobnosti reagovanja.
Primena leka RINASEK u periodu trudnoće i dojenja:
–  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
–  Ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili ukoliko dojite, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.
–  Ne smete da uzimate lek Rinasek u toku trudnoće, bez saveta Vašeg lekara.
–  Lek Rinasek se u malim količinama izlučuje u majčino mleko. Ne preporučuje se primena leka Rinasek u toku dojenja.
Ukoliko imate pitanja, obratite se Vašem lekaru.
Uticaj leka RINASEK na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama:
–  Rinasek pripada grupi lekova koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti.
–  Ukoliko u toku lečenja lekom Rinasek osetite pospanost ili smanjenje pažnje i koncentracije, ne treba da upravljate motomim vozilom ili rukujete mašinama. Izbegavajte primenu alkolnih pića i drugih lekova koji mogu da izazovu pospanost, jer se u tom slučaju povećava verovatnoća nastanka ovih neželjenih dejstava.
Važne informacije o nekim sastojcima leka RINASEK:
–  Rinasek tablete sadrže laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.
KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RINASEK?
–  Rinasek tablete su namenjene za peroralnu primenu. Lek Rinasek ne treba da koristite duže od 7 dana. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 2-3 dana, morate se obratiti svom lekaru.
–  Odrasli i deca starija od 12 godina: 1 tableta na 4-6 sati, najviše 4 tablete na dan.
–  Ukupna dnevna doza pseudoefedrina ne sme da pređe 240mg.
–  Deca od 6 do 12 godina: Za tablete na 4 – 6 sati, maksimalno 4 doze na dan.
–  Ukupna dnevna doza pseudoefedrina ne sme da pređe 120mg.

 

–  Deca mlađa od 6 godina: Ne preporučuje se primena Rinasek tableta kod dece mlađe od 6 godina.
–  Kod ove uzrastne grupe preporučuje se primena Rinasek sirupa uz obaveznu konsultaciju sa Vašim lekarom.
Starije osobe:

–  Nisu sprovedene specijalne studije primene Rinasek tableta kod starijih osoba. Kod starijih osoba se efikasnom pokazala uobičajena doza za odrasle, uz praćenje funkcije bubrega i/ili jetre. Oprez je potreban u slučaju težih oštećenja bubrega i/ili jetre.
Ako ste uzeli više leka RINASEK nego što je trebalo:
–  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek,odmah se obratite VaSem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.
Ako ste zaboravili da uzmete lek RINASEK:
–  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
–  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće (poslednja doza leka treba da bude uzeta najmanje 4 sata ranije). Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.
Ako naglo prestanete da uzimate lek RINASEK:
–  Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek.
MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA:
–  Kao i svi lekovi, i lek Rinasek može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata
–  Neželjena dejstva su retka i uglavnom biaga i ne zahtevaju prekid lečenja
–  Kod dece i ponekad kod odraslih osoba Rinasek može da deluje stimulativno na centralni nervni sistem, što može rezultovati pojavom nemira, nesanice, nervoze, halucinacija (pojava da osećate, vidite ili čujete stvari koje ne postoje), povišene temperature, drhtavice i grčeva
–  Povremeno može doći do pojave ospe sa ili bez iritacije, tahikardije (ubrzanog srčanog rada), suvoće usta, nosa i guše, i glavobolje
–  Povremeno može doći do otežanog mokrenja kod muškaraca, naročito kod onih sa hipertrofijom prostate (uvećanom prostatom)
Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Rinasek tablete, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.
KAKO ČUVATI LEK RINASEK?
–  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!
–  Čuvati na temperaturi do 25°C. Lek čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite ođ svetlosti i vlage.
Rok upotrebe:
–  4 (četiri) godine.
–  Nemojte koristiti lek Rinasek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
Čuvanje:
–  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.
–  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.