Valoron

0
755

ValoronOpioidni analgetik kapi
Sastav     ml rastvora (30 kapi) sadrži: tilidin hidrohlorida 100 mg
Dejstvo     Tilidin je sintetski opioidni analgetik. Analgetičko dejstvo je posledica stimulacije opioidnih „mi“ receptora, nastupa brzo i posle oralne primene, ekvivalentno je dejstvu morfina i traje 3 – 5 sati. U toku metabolizma, tilidin se aktivira i nosilac analgetičkog dejstva je aktivni metabolit nortilidin. Oko 90 o/o nortilidina se izlučuje urinom, i zato kod bolesnika sa renalnom insuficijencijom treba smanjiti doze ili izbegavati upotrebu ovog preparata.
Indikacije     l Ublažavanje jakih akutnih i hroničnih bolova – postoperativni i posttraumatski bolovi
– hronični bolovi izazvani tumorima
– spastični bolovi u abdomenu
– neurogeni bolovi
l Profilaksa bolova koje izazivaju neke dijagnostičke procedure
– endoskopije
– razbijanje bubrežnih kamenaca i sl.
Doziranje i način primene Uobičajeno doziranje Odrasli i deca iznad 14 godina koriste Valoron po sledećoj šemi: Do 4 puta dnevno po 15 – 30 kapi ; odnosno po 50 – 100 mg tilidina do 4 puta na dan. Maksimalna doza tilidina kod teških bolova je 400 mg dnevno. Specijalno doziranje Deci posle navršene prve godine daje se 3 – 4 puta dnevno po jedna kap za svaku godinu života. Deci od 11 do 14 godina ne treba prekoračiti dozu od 8 kapi, odnosno 25 mg tilidina u pojedinačnoj dozi. Kod bolesnika sa renalnom insuficijencijom je usporena eliminacija tilidina odnosno njegovih metabolita. S obzirom da je 90% eliminacije tilidina preko bubrega, doziranje kod takvih bolesnika treba smanjiti ili izostaviti.
Neželjena dejstva     Kao i drugi jaki analgetici, Valoron može izazvati vrtoglavicu, ošamućenost, muku, povraćanje i opstipaciju, ali i depresiju disanja. Reakcije preosetljivosti na koži i respiratornim organima moguće su naročito kod bolesnika sa bronhijalnom astmom, hroničnom urtikarijom ili kod bolesnika preosetljivih na salicilate i druge nesteroidne antireumatike.
Kontraindikacije     Preosetljivost na tilidin ili na druge, neaktivne sastojke preparata Valoron. Depresija disanja, paralitički ileus, sindrom akutnog abdomena, povrede lobanje i mozga, povišeni intrakranijalni pritisak, akutna porfirija, terapija inhibitorima MAO (i dve nedelje posle prekida terapije) takođe su kontraindikacije za primenu Valoron kapi. U toku trudnoće, tilidin ima kategoriju B koja označava da u eksperimentima na životinjama nije bio teratogen, ali da nema kontrolisanih studija na trudnicama. Zato se može primeniti samo kad je strogo indikovan. U toku porođaja primena Valoron-a je strogo kontraindikovana zbog moguće depresije disanja novorođenčeta. U toku laktacije, ne treba davati Valoron jer se ne zna da li se izlučuje mlekom u klinički značajnim količinama za odojče.
Mere opreza     Preparat Valoron može izazvati zavisnost morfinskog tipa. Preparat Valoron snažno utiče na psihofizičke sposobnosti i bolesnici koji dobijaju ovaj lek ne smeju da voze automobil niti da upravljaju drugim prevoznim sredstvima ili mašinama čiji rad može izazvati opasnost po zdravlje ili ugroziti bezbednost ljudi. Preparat Valoron ne treba davati odojčadi, ni deci do kraja prve godine života, jer nije klinički ispitan. Bolesnici koji dobijaju ovaj lek ne smeju se izlagati nikakvim fizičkim naporima, a ako imaju vrtoglavicu treba da leže. Bolesnici koji dobijaju ovaj lek ne smeju piti alkoholna pića. Predoziranje Simptomi trovanja kod upotrebe vrlo visokih doza su depresija disanja i kratkotrajni grčevi. Terapija se sastoji od primarne eliminacije leka/otrova ispiranjem želuca i davanja medicinskog uglja, davanja infuzija elektrolita, inhalacije kiseonika, veštačkog disanja i eventualnog suzbijanja drugih simptoma oštećenja CNS-a. Specifični antagonist (antidot) je nalokson u dozama od 0,4 – 2 mg u početku, a zbog kratkog poluvremena eliminacije, treba nalokson ponoviti više puta u intervalima od 2 – 3 minuta do ukupne doze od 10 mg, a bolesnika treba dugo kontrolisati. INTERAKCIJE Upotreba Valoron-a potencira dejstva alkohola i drugih psihofarmaka koji depresivno deluju na CNS. Tada je i povećan rizik od depresije disanja. NAČIN IZDAVANJA Lek se može izdavati samo uz lekarski recept u dva primerka i sa naznačenim rednim brojem protokola, izdatih recepata opijata i trigonika. NAČIN ČUVANJA Lek se mora čuvati van domašaja dece, na tamnom mestu.
Interakcije     Upotreba Valoron-a potencira dejstva alkohola i drugih psihofarmaka koji depresivno deluju na CNS. Tada je i povećan rizik od depresije disanja. NAČIN IZDAVANJA Lek se može izdavati samo uz lekarski recept u dva primerka i sa naznačenim rednim brojem protokola, izdatih recepata opijata i trigonika. NAČIN ČUVANJA Lek se mora čuvati van domašaja dece, na tamnom mestu.
Pakovanje     Bočica sa 10 ml rastvora. Hemofarm
u saradnji sa
Godecke AG
Nemačka
Izvor:hemofarm.com

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.