Haloperidol

0
789

HaloperidolNeuroleptik tablete, kapi i ampule
Sastav     ampula od 1 ml sadrži haloperidola 5 mg tableta sadrži haloperidola 2 ili 10 mg 1 ml (20 kapi) sadrži haloperidola 2 mg
Dejstvo     Haloperidol je prototip snažnog neuroleptika. Pripada grupi butirofenona koji su farmakološki vrlo slični fenotijazinima. Haloperidol deluje predominantnom inhibicijom dopaminskih D2 receptora i slabom blokadom dopaminskih D1, alfa-adrenergičkih, histaminskih H1, muskarinskih i 5-HT receptora u CNS. Antipsihotično delovanje se vidi u emocionalnom smirenju i psihomotornom usporavanju. Posebno su zapaženi efekti na tzv. „produktivnu simptomatologiju“ (delirijum, halucinacije, agresivnost, agitacija, manija, paranoja) akutnih i hroničnih psihoza. Haloperidol je slab sedativ i dobar antiemetik. Zbog snažnog antidopaminskog efekta lek izaziva česte ekstrapiramidalne reakcije. Kao i ostali neuroleptici utiče na termoregulaciju i sekreciju hormona hipofize, deluje analgetično, antiadrenergički i antiholinergički. Posle oralne primene, resorbuje se uglavnom dobro u crevima. Podleže brzom metabolisanju pri prvom prolasku kroz jetru, zbog čega bioraspoloživost iznosi oko 60%. U plazmi se oko 90% leka nalazi vezano za proteine i eritrocite. Dobro se preraspoređuje u vaskularizovana tkiva (mozak, pluća, jetra, bubrezi). Poluvreme eliminacije iznosi od 3 do 6 časova. Eliminiše se putem urina i fecesa.
Indikacije     l Psihoze (akutni šizofreni sindrom, amfetaminska psihoza, akutna manična epizoda depresivne bolesti, kao i hronični tok šizofrenije, manije, paranoje, senilna agresivnost i razdražljivost) l Tikovi, štucanje, Gilles de la Tourette-ov sindrom l Horeja l Postoperativno povraćanje, premedikacija u anesteziji
Doziranje i način primene     Kao i kod drugih neuroleptika doziranje je individualno zavisno od kliničke procene poremećaja, terapijskih efekata i pojave neželjenih dejstava. Početna doza za odrasle iznosi 0,5 do 2 mg 2 do 3 puta dnevno (1-6 mg). Ako očekivani efekat nije zadovoljavajući doza se postepeno povećava, uz praćenje bolesnika, do 15 mg dnevno. U urgentnom lečenju psihotičnog ponašanja mogu se davati više doze od 60-100 mg dnevno, samo kratko vreme i fizički zdravim osobama. Doza za održavanje terapijskog efekta i sprečavanje recidiva se kreće od 1 do 15 mg.
Neželjena dejstva CNS: ekstrapiramidalni sindrom (bolni distonični spazmi mišića, akatizija, tremor, rigiditet, bradikinezija) se javlja u toku lečenja. Učestalost je veća kod viših doza i osoba mlađih od 35 godina. Sledeći simptomi se ređe javljaju: insomnija, uznemirenost, anksioznost, agitacija, euforija, glavobolja, vrtoglavica, pospanost, letargija i konvulzije. Maligni neuroleptički sindrom (hipertermija, znojenje, tahikardija, rigiditet i poremećaji ponašanja) se javlja retko (0,5-1%), takođe češće kod mladjih bolesnika. Kod dugotrajnog lečenja ili po prekidu lečenja i češće kod visokih doza, starih osoba i žena javlja se tardivna diskinezija (nevoljni diskinetički pokreti lica, usana, jezika i ekstremiteta). Kardiovaskularni sistem: u slučaju lečenja visokim dozama mogući su hipotenzija, tahikardija i aritmija. Autonomni nervni sistem i gastrointestinalni poremećaji: hiposalivacija, poremećaj vida, znojenje, otežano mokrenje i retencija mokraće, prijapizam, anoreksija, nauzeja, povraćanje, dispepsija, opstipacija i dijareja. Endokrini poremećaji: hiperprolaktinemija, laktacija, amenoreja, ginekomastija, impotencija, izmenjen libido, hiper i hipoglikemija, hiponatremija i periferni edemi. Oko – promene oštrine vida, katarakta i retinopatija Respiratorne smetnje – laringospazam i bronhospazam Jetra – poremećaji funkcije i žutica Koža – fotosenzibilizacija, makulopapulozna ospa i gubitak kose. Krvne diskrazije – leukopenija, leukocitoza, anemija, blaga monocitoza i vrlo retko agranulocitoza.
Kontraindikacije: Koma, depresija CNS, depresivna psihoza, ekstrapiramidalni sindrom, preosetljivost na haloperidol, trudnoća, laktacija i deca ispod 3 godine starosti.
Mere opreza: Lečenje Haloperidolom se ne preporučuje za vreme kure za mršavljenje. Obazrivost i redukovane doze Haloperidola su potrebni kod lečenja starih osoba, bolesnika sa hipertireozom, sa insuficijencijom jetre, bubrega i kardiovaskularnim oboljenjima, kod bolesnika koji primaju antikonvulzivne i antikoagulantne lekove. Haloperidol pojačava delovanje analgetika, hipnotika, alkohola, antihipertenziva, izuzev gvanetidina čiji efekat inhibira. Povećava koncentracije litijuma i usled sabiranja delovanja povećana je neurotoksičnost. Ako se daje sa benzodiazepinima povećava depresiju CNS. Za vreme uzimanja Haloperidola nije dozvoljeno upravljanje mašinama i motornim vozilima.
Pakovanje     Kutija sa 10 ampula od 1 ml
Kutija sa 25 tableta od 2 mg
Kutija sa 30 tableta od 10 mg
Bočica sa 10 ml
Izvor:hemofarm.com

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.