Značaj citologije

0
159

Značaj citologijeCitologija je nauka-znanje-učenje biologija hemije koji proučava procese na nivoa ćelije.Pručavanje se odvija na mikroskopskom nivou i obuhvata biohemijske, morfološke, fiziološke, biofizičke osobine-njihov životni ciklus, deobe i medjusobne komunikacije.Ćelija je osnovna struktura svih živih bića.Ćelije mogu biti zasebni organizmi-jednoćelijski organizmi ili višeg reda kao što su organi tkiva, organski sistemi.
Sve ćelije se dele na prokariote, koji sadrže genetski materijal, DNK nije jasno odredjen od ostatka ćelije i imaju jednostavnu gradju.
Druga vrsta ćelije su eukarioti sa jasno definisanim materijalom, imaju odredjene funkcije i morfološki su složeni.Očigledna razlika izmedju prokariotske i eukariotske ćelije je postojanje unutrašnjih membrana i njihova funkcija.Kod prokariotske ćelije nema jasno definisana membrana, dok kod eukariota membrane imaju važnu ulogu u strukturi različitih organela.Kada se eukariotske ćelije pogledaju pomoću elektronskog mikroskopa organele se mogu videti u fitoplazmatski matriks ili citoplazmi.Sve ćelije u svojoj strukturi imaju mikrofilamente-tanka proteinska vlakna, koji imaju ulogu u kretanju, formi i oblikovanju ćelije.U citoplazmi se nalaze i druge vrste organele zvani mikrotubuli i imaju sledeće uloge u životu ćelije: oblikuju, učestvuju u kretanju i u transportu unutar ćelije.
U citoplazmi se nalaze veliki broj organela:plazmatska membrana, ribosomi, lizozomi, hloroplast, nukleus, jezgrica, flagele, mitohondrije, vakuola, bazalno telašce.

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.