Metabolizam (promet materija)

0
328

Resorbovana hrana prelazi iz creva u krv ili limfu, koji ih odatle odnese u ćelije, gde se obavlja dalje hemijski proces. U ćelijama se pod dejstvom fermenata, vitamina, hormona i dr. ove visokomolekulne supstancije razlažu oksidišu, oslobađaju pri tome energiju u vidu toplote i mehaničkog rada. Prema tome resorbovane materije služe kao izvor energije i kao materijal za stvaranje sastojaka i sokova, a kao krajnji proizvodi prometa materija dobijaju se i više neupotrebljivi ekskreti ( feces i urin ).
Znači hemijska energija koja se unosi hranom u vidu organskih materija pretvara se u toplotu jednim delom, dok se drugim delom pretvara u mehanički rad a treći deo se gubi u obliku konačnih metaboličnih prizvoda ( izmet i mokraća ) četvrti deo se deponuje kao rezerva u obliku asimilovanih organskih materija to su: glikogen,u ćelijama jetre i u mišićima. Masti u ćelijama potkžnog tkiva, oko bubrega i belančevine u jetri.

Metabolizam ugljenih hidrata

Ugljeni hidrati se razlažu do monosaharida ( glikoze, fruktoze, galaktoze ) u tankom crevu. Ovi monosaharidi se resorbuju iz tankog creva i prolaze u krv, koja ih odnese u jetru. U ćelijama jetre nastaje sinteza monosaharida u glikogen, koji se deponuje u jetri i mišićima  služi kao rezerva. Kada u telu nastane potreba za glikozom koja se još zove dekstroza ona se dobija iz deponovanog glikogena i prelazi u krv, odakle ide u razne ćelije tela gde se oslobadja energija.

Metabolizam masti

Masti se u organima za varenje razlažu u glcerin i masne kiseline. Pošto se glicerin rastvara u vodi, on se brzo resorbuje iz creva, a masne kiseline kao nerastvorljive u vodi ne mogu se resorbovati. Oni postaju podesne za resorpciju pod dejstvom pankreasnog soka (koji vrši hidrolizu ) i žučnih kiselina.Posle toga se i mast resorbuju i odvode limfnim putem u epitelne ćelije crevne sluzokože u kojima se glicerin i masne kiseline ponovo sintetišu u neutralne masti.
Velike količine masti deponuju se u masnom tkivu i u jetri. Prva faza se odigrava u ćelijama jetre.Glicerin se odmah koristi dok se masne kiseline moraju dalje razgradjivati da bi se mogli upotrebiti za oslobadjanje energije.
Glavna uloga masti da služe kao izvor energije, a osim toga da bude toplotni izolator.

Metabolizam belančevina

Krajnji proizvod varenja su aminokiseline, koje se resorbuju iz creva i prelaze u krv, a odatle u razne organe, pre svega u jetru, gde služe za izgradnju belančevina svojstvenih čovečjem telu. Po ulazku u ćelije aminokiseline se odmah vezuju u belančevine i kao takve deponuju. Kada ćelije popune aminokiselinama nove količine ovih kiselina se razgradjuju, i koriste za oslobadjanje energije ili se deponuju kao masti. Ovo razgradjivanje obavlja se u ćelijama jetre.

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.