Saznajte sve što Vas interesuje o Trudnoći - Majčino Mleko, Dojenje, Ishrana Bebe

Ko je Online

rehabilitacija
Sportske_povrede_kod_deceSport povoljno deluje na celukupno zdravstveno stanje, jača imunitet, poboljšava medjusobnu komunikaciju.Nažalost dešavaju se i povrede prilikom treniranja.Česte povrede su pri igranju fudbala, rukometa, košarke, tenisa, vožnje biciklom, trčanje.

Prevencija povrede:

Najvažnija je preventiva odnosno sprečavanje povreda.To bi značilo da deca, koji se bave nekom organizovanom spotom, treba da obave lekarski pregled, da se potvrdi njihovo fizičko, psihičko stanje.Današnja decaveć od sedme godine uzrasta treniraju, to bi značilo izlaganje organizma maksimalnim naporima, to povećava rizik od povredjivanja.

Najčešće povrede:

Prilikom trčanja, skakanja dolazi do uganuća skočnog zgloba ili do povrede kolena, zatim do istegnuća mekih tkiva, ligamenata i mišića.Teže povrede su iščašenje zgloba, koji nastaje kada kosti koji čine zglob prilikom povreda izadje iz svog ležišta i ne vraća se u fiziološki položaj.Povrede zglobova prstiju ruke dešavaju se na rukometu, košarci, odbojci, kada lopta udari po prstima.Pojavi se bol, otok, ograničen pokret.Potrebno je javiti se lekaru.
Opširnije...  
Prelomi_glave_butne_kosti1Prelomi glave butne kosti (Fractura capitis femoris), uglavnom su udruženi sa prelomom acetabuluma i iščašenjem zgloba kuka.Uzrok nastanka može biti veliki udarac, prilikom saobraćajne nesreće, kada se sila prenosi na zglob kuka i odlomi glavu butne kosti, acetabuluma ili neke druge strukture.

Klinička slika:

Manifestuje se bol u zglobu kuka, otok kože i nemogućnost izvodjenja pokreta u zglobu kuka.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak, CT, NMR.

Lečenje:

Postoji više mehanizama zatvorene repozicije, to je odluka ortopeda.Zbog jakih bolova radi se u opštoj anesteziji. Nakon izvodjenje repozicije sprovodi se skeletna ekstenzija sa rasterećivanjem.Kod komplikovanih preloma vrši se operativna metoda, repozicija fragmenata, fiksacija zatim rehabilitacija.
 
Prelom_radijusa_na_tipinom_mestuPodlaktna kost gde se prelomna linija na oko 2,5 cm iznad ručnog zgloba (tipično mesto), dešava se kod sterije populacije.Uzrok nastanka pri padu na dlan, šake gde je ručni zglob u dorzifleksiji.

Klinička slika:

Tipična je dislokacija distalnog fragmenata radijusa dislociran je naviše.Prisutan je osetljivost, bol, otok, hematom.Ruka je deformisana zbog pomeranja fragmenata, sa strane gledano ruka je deformisana u vidu ledja od viljuške zbog pomeranja donjeg fragmenata.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak u više pravaca.

Lečenje:

Repozicija sa anatomskim oblikom vraćenih fragmenata.Imobilizacija podlaktnom gipsanom longetom od 4-5 nedelja.Nakon toga rehabilitacija i fizikalni tretman.
 
Prelomi_dijafize_humerusaPrelomi dijafize humerusa (nadlaktna kost-ramenjača), nastaje prilikom saobraćajnih udesa ili nakon pada.

Klinička slika:

Preovladava deformacija nadlaktice sa skraćenjem.Pojavi se otok, funkcionalna nemoć, patološka pokretljivost, sa krepitacijom, i intenzivan jak bol.Uglavnom prilikom povrede dijafize humerusa povredjuje se i radijalni nerv.Ta lezija se manifestuje visećom šakom i nemogućnošću, ekstenzije u metakarpofalangealnom zglobu.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak u dva pravca.

Lečenje:

Kod zatvorenog tipa preloma vrši se gipasna imobilizacija laktnog i ramenog zgloba i aktivna upotreba šake.Prelom zaraste oko dva meseca, zatim skida se gips i nastavlja se rehabilitacija.Kod preloma gde ne može da se sprovodi repozicija, vrši se operativno lečenje i fiksacija fagmenata prelomljene kosti pločom, klinom itd.Kod povrede brahijalne arterije, vaskularnih lezija, otvorenih preloma, vrši se operativna metoda lečenja.
 
Labavost_zglobova_kod_deceGeneralizovana labavost zglobova je karakteristična izmedju druge i šeste godine uzrasta.Posebno su podložni povredama tokom fizičkih aktivnosti, ili zbog nepažnje roditelja, (često vode dete izmedju sebe i podižu dete za ruke- da leti).Tako nastane iščašenja zgloba lakta ili ramena.Iščašenje skočnih zglobova može da se dešava zbog neadekvatne obuće, nije dovoljno duboka, savitljiva bez anatomskih uložaka.Ta vrsta povreda može biti zbog najbanalnijeg načina  u toku spavanja, okretanja po krevetu, ruka ostane ispod tela i tako cimne zglob.Ako dete drži ruku nepomično i plače zbog bola, skidanje dovede do jakog plača, ne postoji aktivnog ni pasivnog pokreta.Ponekad postoji otok, takvo iščašenje često je praćen frakturom kostiju.Kod postavljanja dijagnoze dovoljan je i pregled tog dela tela ali je nasigurnije uraditi RTG snimak.Lečenje se vrši repozicijom, vraćanje zgloba u prvobitni položaj.Često treba uraditi imobilizaciju (nošenja gipsa ili longete), u trajanju od 3 nedelje.U slučaju preloma nekad je potrebno i dodatno lečenje.Nakon skidanja imobilizacije dete se upućuje na rehabilitaciju.Kod ovog uzrasta potrebno je jačati muskulaturu, baviti se sportom kao plivanje, jer tu nema opterećenja zglobova i jača se i muskulatura.Zato je bitno da čuvate svoje dete, pratite pokrete, hod, baš zbog tih povreda.
 
Iscasenje_skonog_zglobaIščašenje skočnog zgloba (luxatio articulatio talocruralis), nastaje usled velikih sila, gubitkom ravnoteže, padom kada je stopalo u plantarnoj fleksiji.Kod iščašenja  skočnog zgloba se svi ligamenti pokidaju.Skočna kost-gležanj može biti izolovan ili udružen sa prelomom.Sa prednje i zadnje strane talusa su luksacije izolovane, dok unutrašnja i spoljna strana je udružena sa maleolarnim prelomima.

Klinička slika:

Aktivni i pasivni pokreti su ograničeni, veoma bolni, nastaje otok i hematom.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda RTG snimak skočnog zgloba:

Lečenje:

Hitna repozicija nakon toga se stavlja gipsana imobilizacija u vidu čizme.Zatim sledi rehabilitacija i fizikalna medicina.
 
IaenjeIščašenje (luxatio) je skup povreda jednog zgloba, kada dolazi do rascepa kapsule, ligamenata koji se prekidaju, nastaje dislokacija zbog spoljne sile.Luxatio može biti:kongenitalna, habitualna, traumatska, recidivantne prirode.

Klinička slika:

Dislokacije iščašenja mogu se deliti:potpune-kompletne i nepotpune-inkompletne.Nastaje deformitet, bol, otok.Pokreti u zglobu su ograničeni, bolni, nekad se vidi hematoma na koži iznad zgloba.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, koji se potvrdjuje RTG snimkom.

Lečenje:

Važna je rana repozicija.Za svaki zglob je specifična metoda što zavisi od vrste luksacije i proteklog vremena.Zajednički princip je za sve luksacije dobra relaksacija muskulature, pre repozicije zatim imobilizacija reponiranog zgloba u fiziološkom položaju i rana primena rehabilitacije i fizikalne medicine.
Operativna repozicija je indikovana kod otvorenih, nelečenih luksacija, habitualnih zastralih iščašenja.
 
* Kongenitalna stanja-Ovde se ubrajaju umne zaostalosti naslednog porekla, kao i umna zaostalost nastala u uslovima trudnoće ( rubeola, sifilis, rezus-inkonpatibilnost ) i drugih
   nepoznatih faktora  (mongolizam )
* Stanja nastala usled povrede pri porođaju, ili zbog nesrećnog slučaja.
* Stanja postnatalnog porekla koja su posedice neke bolesti:  zapaljenje nekih moždanica i zapaljenje mozga.
* Stanja nepoznate etiologije.
* Umna zaostalost koja proističe iz efektivnih frustracija u najranijem detinjstvu ( uskraćivanje materinske brige )
Prventivne mere mogu se podeliti na primarne tj. mere koje sprečavaju pojavu mentalne zaostalosti kao što je borba protiv rubeole, sifilisa itd... Druge mere su sekundarne,  tj mere
kojima je cilj da smanje socijalni hendikep te dece.  Pod ovim se podrazumeva rana dijagnoza, ispitivanje, pedagoška i profesionalna obuka.
Primarna prevencija se sastoji u izbegavanju svih trovanja i infekcija u toku trudnoće,  koje mogu oštetiti embrionalni razvoj mozga,  zatim u izbegavanju ozlede kod porođaja, raznim
frustracijama u najranijem detinjstvu što se viđa lišavanja deteta efektivnih veza sa majkom.
Što se tiče sekundarne prevencije, ona se sastoji u prevovremenom otkrivanju mentalne subnormalnosti i stanja koja do nje dovodi, blagovremeno ispitivanju odgovarajućem
lečenju i pedagoško-socijalnoj i profesionalnoj rehabilitaciji te dece.
 
IzokinetickiRoditelji trebaju imati trajni uvid u stvarno zdravstveno stanje svoje djece, i to mora biti roditeljska, a ne briga trenera
Izokinetička dijagnostika i rehabilitacija
Poseban je problem rehabilitacija djece nakon ozljeda ili prijeloma, s obzirom na to da je uobičajenim tehnikama teško utvrditi je li provedeni program rehabilitacije u potpunosti oporavio sve funkcije mišića i zglobova, to više što djeca često prikrivaju smetnje zbog straha od daljnjeg liječenja. Važno je istaknuti i potrebu što bržeg oporavka nakon ozljede kako bi se spriječio nepovoljan utjecaj poremećene statike i kinematike dijelova tijela na ukupan razvoj djeteta.
Opširnije...  

T002095Hirurški pristup s izokinetičkom dijagnostikom i rehabilitacijom ključ je uspeha u lečenju artroze kuka
U zavisnosti od životnog doba, sve više ljudi pati od bolova i ograničenja kretnji u zglobu kuka, što upućuje na to da su bolesti kukova danas vrlo česte i imaju više uzroka.
Oštećenje zgloba kuka ne nastupa preko noći nego je posljedica dugotrajnih poremećaja biomehaničkih odnosa u funkciji zgloba. Način života, nepravilna ishrana, veća tjelesna težina i smanjena dnevna tjelesna mišićna aktivnost samo su neki od razloga koji dovode do poremećena odnosa snaga između mišićnih grupa koje pokreću zglob kuka s jedne strane, a s druge uzrokuju preopterećenje zglobne hrskavice i ligamenata. Sve to dovodi do razvoja artroze i smanjenja pokretljivosti, uz progredirajuću bol u zglobu kuka.
Kuk je zglob koji obavija, uvjetno rečeno, najjača mišićna masa u odnosu na cijeli organizam, pa je potpuno jasno da svaki poremećaj snage ove muskulature dovodi do snažna negativnog djelovanja na hrskavicu zgloba. Bol, kao dominantan osjet, postaje sve jača, sve više smanjujući aktivnost zgloba kuka. Paralelno sa smanjenjem aktivnosti ljudski organizam instiktivno počinje štedjeti oštećeni zglob, što indirektno izaziva daljnje biomehaničke poremećaje statike zdjelice i kralježnice. To nadalje dovodi do daljnjeg oštećenja hrskavice zgloba i do postupna razvoja izražene artroze kuka. Konačno je stanje teška artroza kuka koja u kombinaciji s izraženom hipotrofijom muskulature kuka i natkoljenice, zbog smanjene aktivnosti, izaziva sve jače bolove, izrazito lošu pokretljivost te konačno dovodi do stanja kada je neizbježna ugradnja umjetnog kuka.
Koksartroza je, dakle, oboljenje koje se manifestira na dva, inače sinergistički djelujuća sustava, dakle sustava koji se nadopunjuju. S jedne strane dolazi do poremećaja rada mišićnog sustava s atrofijom muskulature, a s druge do uništenja zglobne hrskavice s razvijenom artrozom kuka. Posve je jasno da u liječenju oboljelog kuka moramo liječiti oba sustava na zadovoljavajući način, jer tek tada možemo očekivati dobre konačne rezultate.
Optimalno najbolji i najbrži ciljani oporavak kod oboljelih kod kojih je artroza kuka dovela do ugradnje umjetnog kuka može se postići:
* sinergističkim djelovanjem izokinetičke dijagnostike i terapije preoperativno,
* operativnim zahvatom ugradnje umjetnog kuka,
* nastavkom primarne postoperativne rehabilitacije u jednom od rehabilitacijskih centara,
* ponovnim izokinetičkim programom ciljane rehabilitacije mišićnih skupina oboljelog kuka.
Poremećena biomehanička funkcija rada mišića
Artroza kuka (koksartroza) danas predstavlja sve češći problem i počinje se javljati u sve ranijoj dobi, najviše zbog drastična smanjenja ozbiljnije tjelesne aktivnosti i navike dugotrajna sjedenja.
U jednom od prošlih brojeva prezentirali smo općenitu važnost izokinetičke dijagnostike i rehabilitacije u sprječavanju ili rehabilitaciji poremećene funkcije mišića i zglobova. Danas ćemo posebno pojasniti izrazite prednosti timskog pristupa u liječenju artroze kuka kada je već postavljena opravdana indikacija za zamjenu zgloba kuka endoprotezom. Kada govorimo o timskom pristupu, mislimo na ključnu suradnju liječničkog tima koji će obaviti operativni zahvat ugradnje endoproteze i tima liječnika specijaliziranih za izokinetičku dijagnostiku i rehabilitaciju.
Ako znamo da je ključni razlog oštećenja hrskavice zgloba s nastankom artroze upravo poremećena biomehanička funkcija rada mišića, jasno je da je u ozbiljno oštećenom zglobu krajnje narušena sposobnost pokreta i rada mišića. Daljnjim ograničavanjem kretanja zbog pojave boli u zglobu napreduju i oštećenje zgloba i gubitak mišićne snage sve do potpune nemogućnosti pokreta. U dijelu tijela koji se ne može kretati onemogućen je i rad mišića. Mišići, koji iz bilo kojeg razloga ne mogu obavljati prirodnu aktivnost, brzo gube snagu i radnu sposobnost te se razvija atrofija.
Isto se događa i kod artroze kuka. Najprije dolazi do velikog gubitka snage mišića koji savijaju nogu u kuku, što se često počinje manifestirati bolom u preponi. Druga je mogućnost pojava boli na boku kod napora, tj. kod preopterećenja zbog iritacije zglobnih elemenata i na pritisak, primjerice pri ležanju na boku. Ako je stanje uznapredovalo, počinje se javljati i mehaničko ograničenje pokreta u kuku uz jake bolove, kada je nužno razmotriti ugradnju endoproteze.
Vratiti pokret i stabilnost operisanom zglobu
Ugradnjom endoproteze zamjenjuje se oštećeni i bolni zglob. Važnost kvalitetna operativnog zahvata, koji uključuje i pravilan izbor endoproteze za svakog pacijenta, ne treba osobito naglašavati, ali treba istaknuti da je uspješnom operacijom riješen samo dio problema, tj. uklonjen je bolan i mehanički nepokretan zglob, i zamijenjen neosjetljivim, pasivno pokretnim umjetnim materijalom.
Drugi je ključni dio problema vratiti pravilan pokret i stabilnost zglobu operiranog kuka, ali i susjednim zglobovima, drugom kuku i koljenima kao glavnim nosiocima težine tijela i osposobiti pacijeta za normalnu funkciju, tj. vratiti punu snagu i sposobnost svih mišića da mogu ponovno držati konstrukciju tijela.
Iz ovog je jasno da pacijent koji je prije operacije imao ozbiljno ogranjičenje pokreta u zglobu kuka ima i velik gubitak snage mišića koji taj zglob trebaju pokrenuti, te da se samom ugradnjom endoproteze neće bitno poboljšati i pokretljivost pacijenta, osim što će se, naravno, ukloniti bol. Biomehaničkim ispitivanjima u različitim institucijama u svijetu potvrđeno je da se ugradnjom endoproteze ne postiže bitno poboljšanje biomehaničkih i tjelesnih sposobnosti pacijenta. Ali, utvrđeno je i da se izokinetičkim vježbama postiže najbrži oporavak funkcije, a najbolji je učinak tzv. dvostupanjskim izokinetičkim pristupom u rehabilitaciji. On podrazumijeva ne samo postoperativnu rehabilitacije nego i preoperativnu izokinetičku pripremu.
Kako je cilj ovakve operacije potpun oporavak funkcije pacijenta, na temelju istraživanja i iskustva u Cybex centru razrađene su procedure timskog rada stručnjaka, operatera i izokinetičara. Nova iskustva pokazala su da se najbrži i najučinkovitiji puni oporavak postiže podjelom postupka operativnog liječenja artroze kuka u tri ključne faze:
* Preoperativna izokinetička priprema vježbama oslabljenih mišića, u okvirima mogućeg pokreta. Cilj je maksimalno pojačanje mišića kako bi se neposredno nakon ugradnje endoproteze pacijent mogao mobilizirati i učvrstiti novi umjetni zglob.
* Neposredno nakon operacije slijedi klasični način rehabilitacije do trenutka kad operater zaključi da se operirani kuk može opteretiti i da je endoproteza stabilna.
*Konačno slijedi druga faza izokinetičke rehabilitacije kojoj je cilj precizno vraćanje i usklađivanje snage mišića kako kukova tako koljena kao susjednih važnih zglobova.
Ovakvo, timski provedeno liječenje osigurava višestruko brži oporavak, sprječava oštećenja susjednih zglobova i kralježnice zbog dugotrajne nesposobnosti kao i prisilnog položaja kretanja, te osigurava punu kvalitetu života operiranih bolesnika. 
«PočetakPrethodna12SledećaKraj»