Saznajte sve što Vas interesuje o Trudnoći - Majčino Mleko, Dojenje, Ishrana Bebe

Ko je Online

laringoskopija
Ožiljne laringo trahealne stenoze označavaju suženje disajnog puta, usled posledice povrede ili infekcije grkljana i dušnika.Uzroci su različiti tu spadaju:post traumatske stenoze (mehaničkom silom,opekotine), postoperacijske stenoze (traheotomija, intubacija).
Klinička slika:manifestuje se sa otežanim disanjem, poremećaj stvaranja glasa-disfonija, zavisno od mesta oštećenja i stepena ozlede, disfagija (otežano gutanje).Kada ožiljak zahvata sluzokožu, stenoza prouzrokuje poremećaje funkcije laringsa.Posledica traume moguće su gnojni procesi hrskavice laringsa.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu kliničke slike, ORL pregleda, direktna i indirektna laringoskopija, radiografije laringsa i traheje.
Lečenje:vrši se hirurškim putem odstranjivanjem stenoze i primenjuje se endolaringsna dilatacija.Veće stenoze zahtevaju izvršenu traheotomiju sa postavljanjem tubusa koji dilatiše larinks.Teške stenoze zahtevaju ugradnju stalnog tubusa u cilju dilatacije laringealnog lumena.
 
Termike_povrede_traheje_i_bronhaTermičke povrede traheje i bronha mogu nastati zbog udisanja pregrejanog vazduha (požar, eksplozija, para).
Klinička slika:zavisi od stepena pregrejanosti sa hiperemijom sluzokože, do nastanka plikova i nekroze (odumiranja tkiva).Učestali simptom je jak bol i promuklost, uz to se pridružuje otežano disanje, cijanoza, nekad i šok.Objektivnim pregledom vidi se hiperemija, otok sluzokože hipofaringsa, laringsa i traheje.Od komplikacija su značajne:edem pluća, bronhopneumonija, akutna dilatacija želuca.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu kliničke slike i ORL pregleda (laringoskopija).
Lečenje:u cilju sprečavanja infekcije daju se visoke doze antibiotika i kortikosteroidna terapija.Kod jako teških stanja izvrši se traheotomija i sprovodi se antišok terapija.
 
pseudokrupLaryngitis subglottica (pseudokrup) je akutni oblik oboljenja laringsa karakterističan je za  dečji uzrast od 1-7 god života.Oboljenje nastaje kada se virusna i bakterijska infekcija razvija na alergijskom terenu.Javlja se kod dece koji imaju alergijsku manifestaciju sa eksudacijkom dijatezom.
Klinička slika promene su izražene subglotično sa edemom  (otok) gde su disajni putevi najuži, zato brzo nastaje respiracijska manifestacija.Uglavnom se javlja noću, dete se probudi sa otežanom disanjem, javlja se inspiracijski stridor, cijanoza, kašalj koji liči na  lavež  psa.Disanje se pogoršava dolazi do uvlačenja epigastrijuma i juguluma (jugularno disanje) to stanje traje nekoliko minuta, zatim se smiruje pa se opet ponavlja.
Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike ORL pregleda, direktna laringoskopija.
Lečenje Primenjuje se antibiotska terapija sa kortikosteroidima daje se Kalcijum i vitamin C.U vidu aerosola sa efedrinom i adrenalinom.Česta promena vazduha.Retko je potrebna intubacija ili traheotomija.Primenjuje se samo kod izrazite respiratorne insuficijencije.