Saznajte sve što Vas interesuje o Trudnoći - Majčino Mleko, Dojenje, Ishrana Bebe

Ko je Online

inteligencija

nostalgija

 

Nostalgija je galerija emocija uspomena utisaka, slika, čežnja za različite perioda života, koja su bila lepša, srećnija, bolja materijalna situacija-starih dobrih vremena.Nostalgija označava tugu ili čežnju za nečim što više ne postoji, tuga za minulim vremenom.Idealizira prošlost za razliku od sadašnjosti.Razlog može biti gubitak sigurnosti, radnog mesta, loša egzistencija, starenje.Čežnja može biti za zavičajem ili skim smo nekad živeli.Nostalgijom se najčešće manipuliše u društvenom smislu tako da se o ovom osećanju govori šablonski, primitivno, individualno, paćeničko treperenje duše kojoj je tesno u "svakoj novoj koži".Povraćaj na tradicionalni jelovnik, idilične prirode, smešna i simpatična sa svojim manifestacijama.Neki ljudi pate od nostalgije prikrivaju svoja osećanja nepotrebno glume i lažu za sebe što je nepotrebno.To ne zavisi od inteligencije čoveka već od svog osećanja.Kao poseban fenomen, ili se može reći kao psihološki problem.Nostalgija može biti toliko snažna da blokira ličnost što traje duže vreme.Nostalgija može da se završi i sa srećnom budućnošću, ukoliko neki ljudi odlaze u inostranstvo i ne sačekaju na šta su pomislili, doživljavali, teške traume, nikoga ne poznaju i prvom prilikom se vraćaju u svoju domovinu kao individualna strategija i kao lično rešenje za svoju budućnost.

 
GenotoksikologijaGenotoksikologija  je grana toksikologije, to je naučna disciplina koji proučava uticaj hemijskih i fizičkih agensa na prenošenje naslednih osobina.Nova istraživanja u oblasti medicine, farmacije, biohemije bavi se proučavanjem delovanja brojnih noksi na ćelijskom, subćelijskom, genskom, molekularnom  nivou, zatim daju odgovore na endo i egzogenih agenasa.
GEN je deo DNK i odgovoran za sintezu odredjenog proteina, molekula i kontroliše nasledne osobine.Gen je sačinjen od niza genetskih kodova-veličina gena odnosno genski lokus iznosi 600-1800 nukleotida.Gen predstavlja jedinicu strukture, fiziološke funkcije i mutacije hromozoma.U hromozomu geni predstavljaju pojedine delove molekule DNK.Od nukleotida zavisi gradja gena, zato postoji karakteristika za svaki gen.Jedinku karakteriše skup morfoloških i funkcionalnih osobina sa nazivom fenotip.U ćeliji organizma se nalazi skup svih genetskih informacija sa nazivom genotip.Geni se nasledjuju, a fenotip zavisi od sredine npr. talenat u kojoj se organizam razvija.Inteligencija je isključivo genska kao fenotip 60% zavisi od gena a u ostalih 40%  igra ulogu sredina.
 
Kada_beba_reaguje_na_svoje_imeOdmah po rodjenju beba reaguje na glasove, zvukove samo ih ne razlikuje.Odojče voli klasičnu muziku zbog blage melodijske linije i pauze izmedju odlomaka.Istraživanja pokazuju da Mocartova muzika povećava IQ novorodjenčeta, pomaže u procesu razvoja neuronskih veza u mozgu.Oko 6-og do 10-og meseca treba da reaguje na svoje sopstveno ime, i poznate zvukove kao što je zvuk zvona, usisivača, telefona.Izmedju 15-og do 18-og meseci treba da ima razvijenu mogućnost prepoznavanja poznatih predmeta iz slikovnice sa slikama.Ako pričate svom detetu šta radite, ili mu čitate bajku ispričate neku pričicu s tim stimulišete njegovu inteligenciju.Koristite momenat kad ga kupate, oblačite pričajte ili pevajte  mu nešto.Nekad koristite i tišinu da čuje Vaš glas, druge zvukove, uličnu buku.
 
Nesvesne_roditeljske_grekeZa razvoj intelektualne sposobnosti, dete treba što više da se igra, skače, trči, hoda.Od sputavanja ovih stvari u mozgu deteta se ne razvija dovoljan broj veza izmedju nervnih ćelija-sinapsi, i zato devočice i dečaci imaju manji intelektualni kapacitet.Po raznim istraživanjima je dokazano da intelektualne sposobnosti zavisi od broja sinapsi, koji se stvaraju do 12. god uzrasta.Posle toga ne može da se utiče na inteligenciju deteta.Zato dete pre polaska u školu treba što više stimulisati jer tako ćemo postići najviši nivo inteligencije kod deteta.Prvu grešku roditelji prave čim se dete iznese iz porodilišta.Devojčice oblačimo u roze, a dečake u plave boje.Takodje prilagodjavamo i sobu po polu deteta.Prva stimulacija razvoja sinapsi dolazi od kontrasta.U dečoj sobi treba da postoje različite boje.Drugu veliku grešku prave roditelji čim dete prohoda sputavaju u kretanju, slabo daju da trči, hoda, skače i time se sputavaju stimulativne aktivnosti.U sadašnjoj evoluciji suviše smo komotni, malo se krećemo, najveći deo dana sedimo pred računarom, i time mozak dobija manje stimulacije u važnim regijama što ostavlja trag na fizički razvoj.Smetnjama u govoru, koncentraciji, učenju jer dete malo se kreće i mozak dobija manje impulse  i zato nastaju razni problemi.Školarci kada treba da odgovaraju, lupa  im srce, dlanovi su mokri, skroz oznojani i tako doživljavaju akutni stres.Pošto mozak jako reaguje na akutni stres, dete počinje da mrzi školu, i na taj način nastaje otpor prema školi.
 
nizak-rastNizak rast je vrlo česta pojava u populaciji stanovništva.Uglavnom su bezazleni, u razvoju je jednolično, usporeno u odnosu na normalne vrednosti.Budući da ta deca još rastu, dok je kod drugih u istoj starosnoj dobi rast je već završen.Po pravilu iako kasno dostiže normalnu razvojnu veličinu.Lošija je prognoza kod primordijalnog niskog rasta, koji se javlja familijarno ili sporadično.Deca su  često donošena, već kod poroda premalena-premaleni smanjeni rast.Rast kasnije sve više zaostaje proporcije, razvoj  kostiju i inteligencija odgovara hronološkoj dobi.Do puberteta i prestanka rasta dolazi u normalno vreme.Kod druge dece s prenatalnim i postnatalnim smanjenim rastom postaje često više ili manje izražene neke kombinacije i simptomi.Jako nizak rast s umerenom zaostalim razvojem,normalna inteligencija izrazita vitalnost s anoreksijom i mršavošću, veliki endokranium malo trokutasto lice, asimetrija tela
(hemihipotrofija), manja degenerativna obeležja, suviše kratak peti prst s klinodaktilijom zatim delimična sindaktilija drugog i trećeg nožnog prsta.Dalji oblik prenatalnog i postnatalnog smanjenog rasta su " patuljci ptičjeg lica" nazvani tako po svom izgledu.Oni su mikrocefalični i oligofreni.
Terapija:smanjenog rasta  "niski rast", gde je moguće provodi se uzročna terapija npr.hormon štitnjače kod hipotireoze.Kod nedovoljne sposobnosti rasta kostiju nema prave mogućnosti za terapiju.Kod drugih oblika smanjenog rasta može se rast ubrzati anabolnim testosteronskim derivatima.Endokrine žlezde snažno utiču na celokupni organizam na telesni i duševni razvoj.Vrlo često se tipični simptomi smatraju kao beznačajni  konstitucionalni te se propusti rano postavljanje dijagnoze.Kao i opšti simptomi nizak rast, oligofrenija, zakašnjeni pubertet bez tačnog pregleda, smatra se kao žljezdani poremećaj.Leči se nekritično štetnim preparatima, hormonima, neopravdanom terapijom.Često su uzrokovane nesposobnošću reakcije izvršnog organa a ne manjkom hormona.U takvim slučajevima se govori o pseudoendokrinopatijama.Zbog toga se mora nastojati da se izvrši tačna pretraga i postavi se jasna dijagnoza.
U takvim slučajevima je moguća ciljana, delotvorna terapija.
Lečenje hormonima je indikovano ako se ustanovi da organizam ne stvara neki hormon u dovoljnoj količini.Doza ne sme biti veća od fiziološke supstancione doze.
 
Inteligencija je sposobnost saznanja, razumevanja i shvatanja.Može da bude poremećena na konstitucionoj osnovi i tako nastaju razni stepeni mentalne debilnosti, imbecilnosti i idiotije. Može da bude poremećena posle izvesnog perioda normalne inteligencije, i tako nastaje ono što se naziva stečenim poremećajem inteligencije.

Stečeni poremećaj inteligencije

Regresije u smislu demencije i oštećenja inteligencije dele se u dve velike različite grupe.
Dementni proces (demencija) podrazumeva globalnu intelektualnu slabost teoretski nepovratnu ireverzibilnost.Dijagnoza je mogućna isključivo klinički, a psihometrija daje objektivna merila i omogućuje praćenje njene evolucije.
Uzroci demencije su mnogobrojni: vaskularni, traumatski, toksični, psihotični, endokrini, epileptični, senilni  itd.
Poremećaji inteligencije u smislu njene efikasnosti podrazumevaju oštećenje korišćenja intelektualnih procesa.Osnovni uzrok tog vida jesu nepažnja i zamor, s posledicama koje se ispoljavaju padom učinka  (na poslu, u školi).Nepažnja može da bude posledica nedostatka interesovanja  ili nemogućnosti intelektualne koncentracije  (debili, karakterna nestabilnost).
Intelektualni zamor  može da bude simptom organskih ili psihičkih afekcija.taj zamor se razlikuje od zamora kod astenije ili zamora usled iscrpljenosti.
 
Razvijanje_govoraGovor i jezik se razvijaju kroz razne faze.Postoji četiri faze pre nego što dete redovno govori.
*Plač
*Glasovi koji su prijatni
*Glasovi neudobnosti
*Vokalna igra glasova.

Prva daza kratko traje svega dva meseca.Druga faza traje od od 2-5 meseci, tu su glasovi promenjeni sa promenama smeha i gukanja.Plač i gukanje je fiziološka pojava.Faza brbljanja počinje od 5-8 meseci.Dok četvrta faza razvoja govora traje od 8-12 meseci.Važna je pamćenje, mišljenje, pažnja, imitacija koja se razvija oko devetog meseca.Tada je već sposobna da komunicira pre verbalne sposobnosti.Krajem prve godine već zna za zabranu, naročito reaguje na odvajanje od majke što umnogome utiče na razvoj govora, emocije, motoriku i inteligenciju.
 
talentovano-deteDete svoje nadarenosti ispoljava u najranijem detinjstvu, zato treba provoditi što više vremena sa detetom, kako bi se primetilo da li je talentovan.Igračka važna motivacija za detetovo interesovanje.Nasledne osobine, karakter, sposobnost, kreativnost skupa predstavlja darovitost, koji može biti manifestna sa vidljivim rezultatima,  zatim potencijalno razvija se uz podsticaj.Psihološka teorija na razne načine definiše talenat, ali u većini slučajeva označava prirodni dar ili urodjena sposobnost, koji podrazumeva natprosečnu umnu sposobnost za neku odredjenu oblast-nauka, sport, muzika.Sve je to uz naglašenu težnju da se ta sposobnost izrazi.Darovitost i talentovanost su sinonimi.Darovitost kao opšta sposobnost, odnosi se na akademski, a talenat kao specifična izuzetna sposobnost kao umetnički domen sposobnosti.Darovitost je urodjena sposobnost a talenat se sistematski razvija.Nije dovoljan samo urodjeni dar za neku oblast da je uspešan-budućnost nije zagarantovan.Razvijanje talenta kao i psihološki razvoj ličnosti je složen proces, ne znači da će se i ostvariti. Neophodan je podsticaj od strane roditelja, učitelja kao i harmonični psihološki razvoj.Često se čuje medju roditeljima da su mnoga dece "genijalci" samo u očima svojih roditelja.
Nadareno dete svoj  talenat ispoljava već od 2-7 godine uzrasta.To dete kvalitativno se razlikuje od ostalih:
*Rano sazreva, brzo usvaja nova znanja i brzo se seti naučenog
*Čita od ranog uzrasta i koristi složene rečenice
*Postavlja puno pitanja, ima bogat rečnik
*Stalno traži nova saznanja
*Ima dobro pamćenje, intenzivnu koncentraciju
*Samokritičan prema samoj sebi
*Razmišlja apstraktno, postavlja neobična pitanja i obraća pažnju na detalje.
Opširnije...  
Prvaci_i_skolska_obavezaPočetak školske godine zahteva adaptaciju deteta i spremnost na nove obaveze, ali su tu uključeni i roditelji koji treba da obezbede uslove i pomaganje oko učenja i dosta strpljenja.Kod deteta u predškolskom uzrastu treba izgraditi osećaj odgovornosti.Prema detetovom uzrastu poterbno je postaviti različite zahteve što će kasnije služiti kao pomagač u školovanju.Pored detetove inteligencije, treba razviti i druge kvalitete ličnosti.Treba pripremiti za kolektiv, prilagoditi ritam spavanja, igru, obroke.Važno je zajedno da se pripremite za školu od školske torbe do pribora što će biti potrebno.Polazak u školu je velika obaveza za dete što može da mu čini teškoće kao npr.teška adaptacija, strah, plakanje, zaboravnost, poremećaj sna i apetita, zatim poremećaj probavnih organa pa čak i bekstvo.Ukoliko dete ne prolazi kroz ove probleme teško mu pada odvajanje od porodice, dolazak u novu sredinu što zahteva opažanje, radne navike, izrada domaćih zadataka, razvijanje poverenja prema učitelju ili učiteljici.Roditelji učestvuju u vaspitanju deteta i steknu autoritativnost i time olakšaju bolju budućnost detetu.
 
mala_deca_i_brza_hranaZdrava ishrana je ključni faktor za zdravlje male dece.Ishrana brzom hranom može ostaviti trajne posledice u intelektualnim sposobnostima.Istraživači su dokazali da deca koja jedu više brze hrane kao smoki, čips, pica, keksići pre navršene treće godine imaće niži koeficijent inteligencije.U prve tri godine mozak deteta najintenzivnije raste i ako se hrani sa hranom prepuna mastima, šećera, bez vitamina, minerala, proteina i još mnogo drugih korisnih sastojaka, na taj način mozak onemogućava da dostigne svoj optimalni nivo.U kasnijem periodu života od  4-7 godine neadekvatna ishrana ne ostavlja posledice na decu jer se razvoj mozga usporava.
 
«PočetakPrethodna12SledećaKraj»