Polyneuritis-Poremećaji perifernih živaca

0
378

polyneuritis-poremecaji-perifernih-zivacaMultipni neuritis, periferni neuritis, periferna neuropatia

Suština dijagnoze

– Lagana progresivna slabost muskulature, parestezija, osetljivost i bol, uglavnom distalnih delova ekstremiteta.
– Hipestezija u obliku rukavica ili anestezija, naročito za osećaj vibracije.
– Hiporefleksija ili arefleksija.
– Gubitak u težini muskulature na oboleloj strani.

Opšti značaj

Polvneuritis je sindrom koji se karakteriše širokim senzornim i motornim poremećajima perifernih živaca. Javlja se u bilo kojim godinama života, mada je najčešći u mladosti ili srednjim godinama starosti, naročito u muškaraca. U najvećem broju slučajeva prisutne su neinflamatorne degeneracije u periferenim  živcima.

Polvneuritis može da bude uzrokovan (1) hroničnom intoksikacijom (alkohol, ugljen disulfid, benzin, fosfor, sulfonamidi); (2) infekcijom (meningitis, difteria, lues, tuberkuloza, pneumonia, Guillain Barre-ov sindrom, zaušci); (3) metaboličkim promenama (dia-betes mellitus, štitna žlezda, graviditet, reumatizam, porphvria, polvarteritis nodosa, lupus ervthematosus); i (4) nutricionalnim pro menama (beriberi, nedostatak vitamina, kahektična stanja).

 

Klinički nalazi

Simptomi se obično razvijaju polako u toku nekoliko nedelja. Zapaženi izuzeci sa brzim tokom javljaju se kod postojanja infekcije plus alkoholni polvneuritis. Prisutni su i bolovi, osetljivost, slabost i premorenost. Bolovi su umereni, ili povremeno u obliku pečenja ili tupi. Muskularna slabost je obično izražena u distalnim partijama ekstremiteta. Često se sreće oslabljena senzorna percepcija, naročito na vibracije; kod alkoholnog i arsenskog polvneuritisa javljaju se teški senzorni defekti. Kutani senzorni defekti se sastoje u hipesteziji ili anesteziji u nejednakom rasporedu ili u obliku rukavica.

Refleksi tetiva su obično depresivni ili otsutni. Kod paralizovanih prstiju, mogu biti otsutne plantarne reakcije; sa slabim abdominalnim mišićima. Abdominalni kožni refleksi mogu biti oslabljeni ili otsutni. Javlja se i mlitava slabost i muskularna atrofija obolele strane, naročito u distalnim delovima ekstremiteta. Stopala vise a i hod je otežan.

Trofične promene na koži ekstremiteta se manifestuju sjajno crvenom kožom. Mišići i živci su osetljivi na pritisak i palpaciju.

Diferencijalna dijagnoza

Potrebno je razlikovati od neuritisa koji je zahvatio samo jedan nerv i njegov put;

tabes dorsalisa, koji nije praćen muskular-nom atrofijom ili osetljivošću nerva; akutnog anteriornog polyomielitisa, sa sistemnim a isto tako i neurološkim manifestacijama; i miositisa gde nerv nije zahvaćen prornena-ma i obično nema senzornih ili promena refleksa.

Lečenje

A. Posebne mere: ukloniti izlaganje toksičnim agensima (alkohol, olovo). Kod polyneuritisa izazvanog olovom koristan je calcium disodium edetat (Versenate). Kod polyoneuritisa izazvanog arsenom daje se di-mercaprol (BAL).

Treba nastojati da se održi optimalan metabolizam nevrnog tkiva uz primenu visoko kalorične dijete i slobodno uzimanje vitamina, naročito B kompleksa. Celokupni B kompleks može se ordinirati sa thiamin hy-drochloridom, 15 mg 3-4 puta dnevno per oralno ili parenteralno, i suvi kvasac 10-30 gm dnevno.

B. Opšte mere: bolesnik mora da leži upostelji a zabranjena je  upotreba   oboleloguda. Ako su oboleli donji ekstremiteti iznadnjih je potrebno imati napravu koja potsećana kolevku kako bi se izbegavao pritisak pokrivača na noge. Ako je potrebno daju se analgetici. Pošto se bol umirio korisna je masaža i pasivni pokreti. U isto vreme treba pokušavati i sa aktivnim  pokretima.   Sprečitikontrakturu primenom daščica i pasivnog is-tezanja.

Prognoza

U mnogo oblika polyneuritisa ozdravljenje nastaje onda kada se uzrok otkloni. U izvesnim slučajevima promene progrediraju u toku nedelja, pa se progres zadržava jedno vreme, i polako ide ka ozdravljenju u toku 6-12 meseci. Objektivne senzorne promene prve iščeznu, a paraliza kasnije; u toku ozdravljenja može da perzistira dysesthesia.

Multipni neuritis, periferni neuritis, periferna neuropatia
/Poremećaji perifernih živaca/

Suština dijagnoze

– Lagana progresivna slabost muskulature, parestezija, osetljivost i bol, uglavnom distalnih delova ekstremiteta.
– Hipestezija u obliku rukavica ili anestezija, naročito za osećaj vibracije.
– Hiporefleksija ili arefleksija.
– Gubitak u težini muskulature na oboleloj strani.

Opšti značaj

Polvneuritis je sindrom koji se karakteriše širokim senzornim i motornim poremećajima perifernih živaca. Javlja se u bilo kojim godinama života, mada je najčešći u mladosti ili srednjim godinama starosti, naročito u muškaraca. U najvećem broju slučajeva prisutne su neinflamatorne degeneracije u periferenim  živcima.

Polvneuritis može da bude uzrokovan (1) hroničnom intoksikacijom (alkohol, ugljen disulfid, benzin, fosfor, sulfonamidi); (2) infekcijom (meningitis, difteria, lues, tuberkuloza, pneumonia, Guillain Barre-ov sindrom, zaušci); (3) metaboličkim promenama (dia-betes mellitus, štitna žlezda, graviditet, reumatizam, porphvria, polvarteritis nodosa, lupus ervthematosus); i (4) nutricionalnim pro menama (beriberi, nedostatak vitamina, kahektična stanja).

Klinički nalazi

Simptomi se obično razvijaju polako u toku nekoliko nedelja. Zapaženi izuzeci sa brzim tokom javljaju se kod postojanja infekcije plus alkoholni polvneuritis. Prisutni su i bolovi, osetljivost, slabost i premorenost. Bolovi su umereni, ili povremeno u obliku pečenja ili tupi. Muskularna slabost je obično izražena u distalnim partijama ekstremiteta. Često se sreće oslabljena senzorna percepcija, naročito na vibracije; kod alkoholnog i arsenskog polvneuritisa javljaju se teški senzorni defekti. Kutani senzorni defekti se sastoje u hipesteziji ili anesteziji u nejednakom rasporedu ili u obliku rukavica.

Refleksi tetiva su obično depresivni ili otsutni. Kod paralizovanih prstiju, mogu biti otsutne plantarne reakcije; sa slabim abdominalnim mišićima. Abdominalni kožni refleksi mogu biti oslabljeni ili otsutni. Javlja se i mlitava slabost i muskularna atrofija obolele strane, naročito u distalnim delovima ekstremiteta. Stopala vise a i hod je otežan.

Trofične promene na koži ekstremiteta se manifestuju sjajno crvenom kožom. Mišići i živci su osetljivi na pritisak i palpaciju.

Diferencijalna dijagnoza

Potrebno je razlikovati od neuritisa koji je zahvatio samo jedan nerv i njegov put;

tabes dorsalisa, koji nije praćen muskular-nom atrofijom ili osetljivošću nerva; akutnog anteriornog polyomielitisa, sa sistemnim a isto tako i neurološkim manifestacijama; i miositisa gde nerv nije zahvaćen prornena-ma i obično nema senzornih ili promena refleksa.

Lečenje

A. Posebne mere: ukloniti izlaganje toksičnim agensima (alkohol, olovo). Kod polyneuritisa izazvanog olovom koristan je calcium disodium edetat (Versenate). Kod polyoneuritisa izazvanog arsenom daje se di-mercaprol (BAL).

Treba nastojati da se održi optimalan metabolizam nevrnog tkiva uz primenu visoko kalorične dijete i slobodno uzimanje vitamina, naročito B kompleksa. Celokupni B kompleks može se ordinirati sa thiamin hy-drochloridom, 15 mg 3-4 puta dnevno per oralno ili parenteralno, i suvi kvasac 10-30 gm dnevno.

B. Opšte mere: bolesnik mora da leži upostelji a zabranjena je  upotreba   oboleloguda. Ako su oboleli donji ekstremiteti iznadnjih je potrebno imati napravu koja potsećana kolevku kako bi se izbegavao pritisak pokrivača na noge. Ako je potrebno daju se analgetici. Pošto se bol umirio korisna je masaža i pasivni pokreti. U isto vreme treba pokušavati i sa aktivnim  pokretima.   Sprečitikontrakturu primenom daščica i pasivnog is-tezanja.

Prognoza

U mnogo oblika polyneuritisa ozdravljenje nastaje onda kada se uzrok otkloni. U izvesnim slučajevima promene progrediraju u toku nedelja, pa se progres zadržava jedno vreme, i polako ide ka ozdravljenju u toku 6-12 meseci. Objektivne senzorne promene prve iščeznu, a paraliza kasnije; u toku ozdravljenja može da perzistira dysesthesia.

 

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.