Liječenje dječjih leukemija

0
271

Suvremeno liječenje dječjih leukemija predviđa udruženo davanje citostatskih lijekova (protokoli liječenja). Protokolom liječenja predviđene su količine i intervali davanja citostatika, trajanje liječenja i dodatne mjere (zaštita i liječenje od infekcija, te davanje derivata krvi).
Danas se protokoli koji se upotrebljavaju za liječenje leukemija i koji su usvojeni u cijelom svijetu, malo ili nimalo ne razlikuju, sastoje se od nekoliko vrsta citostatika. Citostatici dovode do smrti tumorskih ćelija. Razni citostatici djeluju na razne faze razvoja i sazrjevanja ćelija, pa je to razlog da se daju udruženo. Liječenje ima za cilj brzo postizanje kompletne kliničke i kematološke remisije, što duže održavanje remisije i u krajnjoj liniji izliječenje pacijenta. U zadnjih 10 godina došlo je do značajnog napredka u liječenju ALL tako da prosječno u 70% pacijenata  ima preživljavanje preko 5 godina, kada govorimo o izlječenju.
Rezultati izlječenja od AML su znatno lošiji i iznose oko 55 %.
Bolesnici sa akutnom leukemijom se prije početka liječenja svrstavaju prema prognostičkim faktorima u nekoliko skupina rizika na osnovu čega se određuje stupanj potrebnog intenziteta, kao i trajanje liječenja. Bolesnici sa ALL svrstavaju se u skupinu standardnog, srednjeg i visokog rizika, a sa AML u skupinu standardnog i visokog rizika.
Terapija ALL traje u prosjeku 2 godine i sastoji se od sljedećih faza liječenja:
* FAZA INTENZIVNOG LIJEČENJA
* FAZA ODRŽAVANJA REMISIJE


FAZA INTENZIVNOG LIJEČENJA: traje u prosjeku 6-8 mjeseci i predstavlja intezivno davanje kemoterapije. Dijeli se na nekoliko ciklusa:  
* indukcija remisije,
* konsolidacija postignute remisije,
* profilaksa centralnog nervnog sistema (CNS),
* intezifikacija remisije.
Između ovih ciklusa prave se pauze u trakanju od nekoliko dana koje dijete obično provodi kod svoje kuće.
Najteža faza je indukcija remisije, uništavanje patoloških ćelija blasta. Veoma je važno da se ne prave duge pauze u davanju citostatika po protokolu liječenja .
FAZA ODRŽAVANJA REMISIJE: predstavlja lakši dio protokola i traje u prosjeku 1,5 godinu. U ovoj fazi liječenja dijete svakodnevno uzima određenu dozu citostatika u tabletama, uz tjedne kontrole krvne slike na osnovu koje se doze citostatika koriguju. Povremeno se rade lumbalne punkcije uz davanje citostaskog lijeka.
Krvna slika se obično kontrolira jednom tjedno. Na kraju ove posljednje faze liječenja radi se punkcija koštane sži sa određivanjem
mijelograma i lumbalna punkcija radi analize likvora. Ukoliko je nalaz uredan dijete se skida sa daljnje terapije.

 


POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.