Ablativne operacije (presecanje puteva za bol)

0
406

Ablativne_operacije_presecanje_puteva_za_bolAblativne operacije iz domena hirurgije bola podrazumevaju presecanje puteva za bol, odnosno prekid veze između prijemnika za bol (nociceptora) i mozga, gde se i doživljava osećaj bola. Ove operacije spadaju u hirurgiju bola u užem smislu reči. Bol se preseca na različitim nivoima, počev od periferije (nociceptori), do centra (moždana kora). Efekat presecanja bola je privremen, odnosno bol se opet javlja posle izvesnog vremena.Što je presecanje proksimalnije (bliže mozgu) efekat je bolji i dugotrajniji, ali su i intervencije tehnički zahtevnije i povezane sa većom mogućnošću komplikacija. U hirurgiji bola važi pravilo da „bol beži od noža“. Ovo znači da je mesto svakog narednog presecanja bliže mozgu. Primera radi, kada se nakon presecanja perifernog nerva bol opet javi, sledeće presecanje se radi na nivou senzitivnih korenova kičmene moždine, pa sledeće u samoj kičmenoj moždini i tako redom do centara u moždanoj kori.Bol se najčešće preseca na nivou perifernih nerava, senzitivnih korenova kičmene moždine, kičmene moždine i mozga. Avulzija (presecanje) perefirenih živaca je tehnički najjednostavnija. Preseca se nerv odgovoran za inervaciju bolnog područija. Efekat prosečno traje šest meseci.
DREZ operacija podrazumeva presecanje bola na ulazu senzitivnih korenova u kičmenu moždinu. Naziv DREZ je skračenica od početnih slova engleskog naziva za korensku ulaznu zonu (Dorsal Root Entry Zone). Ova operacija je posebno efikasna u kontroli neuropatskih bolova, kao što su paraplegijski bol i postherpetična neuralgija.
Hordotomija podrazumeva presecanje bola u kičmenoj moždini – preseca se deo kičmene moždine kojim prolaze putevi za bol.
U nekim slučajevima se rade i intervencije na mozgu. Stereotaksična operacija podrazumeva, nakon kompjuterske obrade, ciljano uvođenje elektroda u odgovarajuće delove mozga (talamus) i precizno paljenje centralnih delova puta za bol.

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.