Bolesti koje se leče matičnim ćelijama

0
327

maticne-celije-koje-celije-stvarajuSTANDARDNE TERAPIJE
Akutna leukemija
– Akutna limfoblastna leukemija (ALL)
– Akutna mijelogena leukemija (AML)
– Akutna bifenotipna leukemija
– Akutna nediferentovana leukemija
Hronična leukemija
– Hronična mijelogena leukemija (CML)
– Hronična limfocitna leukemija (CLL)
– Juvenilna hronična mijelogena leukemija (JCML)
– Juvenilna mijelomonocitna leuklemija (JMML)
Mijelodisplastični sindromi
– Rafraktarna anemija (RA)
– Rafraktarna anemija sa prstenastim sideroblastima (RARS)
– Rafraktarna anemija sa prekobrojnim blastima (RAEB)
– Rafraktarna anemija sa prekobrojnim blastima u transformaciji (RAEB-T)
– Hronična mijelomonocitna leukemija (CMM)
Limfomi
– Hodžkinova bolest
– Non-Hodžkin limfom i Burkitt limfom
Nasledne abnormalnosti crvenih krvnih zrnaca
– Velika beta talasemija
– Blackfan-Diamond anemja
– Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca
– Srpasta anemija
Ostala oboljenja profileracije ćelija
Anemije
– Aplastična anemija
– Kongenitalna diseritropoetična anemija
– Fankonijeva anemija
– Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (PNH)
– Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca
Nasledne abnormalnosti trombocita
– Amegakariocitoza / Kongenitalna trombocitopenija
– Glanzmann trombastenija
Mioproliferativni poremećaji
– Akutna mijelofibroza
– Agnogena mijeloidna metaplazija (ADA-SCID)
– Policitemija vera
– Esencijalna trombocitopenija
Nasledni poremećaji imunog sistema
– Združene teške imunodeficijencije (SCID)
– SCID sa deficitom adenozin dezaminaze (ADA – SCID)
– SCID povezan sa X hromozomom
– SCID sa odsustvom T i B ćelija
– SCID sa odsustvom T ćelija i normalnih B ćelija
– Omenn sindrom
Nasledni poremećaji imunog sistema
– Neutropenija
– Kostmanov sindrom
– Mijelokateza
Ostali poremećaji imunog sistema
– Ataksija-Teleangiektazija
– Sindrom ogoljenih limfocita
– Opšta varijabilna imunodeficijencija
– DiGeorge sindrom
– Deficit adhezije leukocita
– Limfoproliferativni poremećaji (LPD)
– Limfoproliferativni poremećaj povezan sa X hromozomom
– Wiskott-Aldrich sindrom
Poremećaji fagocita
– Chediak-Higashi sindrom
– Hronicna granulomatoza
– Deficijencija aktina neurofila
– Retikularna disgeneza
Rak koštane srži
– Multipli mijelom
– Leukemija plazma ćelija
– Waldenstrom makroglobulinemija
Ostali oblici raka (koji nisu vezani za krvni sistem)
– Neuroblastom
– Retinoblastom
Transplantati za nasledne poremećaje koji utiču na imuni sistem i druge organe
– Hipoplazija vlasaste hrskavice
– Gunterova bolest (Eritropoeticna Porifirija)
– Hermansky-Pudlak sindrom
– Pearson sindrom
– Schwachman-Diamond sindrom
– Sistemska mastocitoza
Transplantati za nasledne metabolične poremećaje
– Mukopolisaharidoza (MPS)
– Hurler sindrom (MPS-IH)
– Scheie sindrom (MPS-IS)
– Hunter sindrom (MPS-II)
– Sanfilippo sindrom (MPS-III)
– Morquio sindrom (MPS-IV)
– Maroteaux-Lamy sindrom (MPS-VI)
– Sly sindrom, deficit beta glukuronidaze (MPS-VII)
– Mukolipidoza II
Leukodistrofični poremećaji
– Adrenoleukodistrofija (ALD) / Adrenomijeloneuropatija (AMN)
– Krabbova bolest (leukodistrofija globoidnih ćelija)
– Metahromatska leukodistrofija
– Pelizaeus-Merzbasherova bolest
Oboljenja lizozoma
– Gaucherova bolest
– Niemann-Pickova bolest
– Tay-Sachsova bolest
– Wolmanova bolest
– Sandhofova bolest
Ostali nasledni poremećaji
– Lesh-Nyhan Sindrom
– Osteopetroza
TERAPIJE KOJE SE KLINIČKI ISTRAŽUJU
Ovo su bolesti za koje se pokazalo da je tretman matičnim ćelijama delotvoran, ali da još uvek nije prihvaćen kao standardna terapija.
Za neke od ovih bolesti transplantati matičnih ćelija samo usporavaju dalji razvoj bolesti, ali ne dovode do potpunog izlečenja.
Za ostale bolesti, terapija matičnim ćelijama može dovesti do izlečenja, ali optimalno doziranje i upotreba matičnih ćelija koja je potrebna se još uvek ispituje.
Auto-Imuna oboljenja
– Kronova bolest
– Dijabetes, tipa I
– Lupus
– Multipla Skleroza (MS)
– Lupus
Kardiovaskularna terapija
– Obnavljanje srčanog mišića
– Infarkt miokarda
– Limbalna ishemija
– Vaskularne trensplantacije
Regeneracija nervnog sistema
– Celebralna paraliza, Hipoksija, Encefalopatija (AUTOlogna)
– Multipla Skleroza (MS)
– Povrede kičmene moždine (SCI – Spinal Cord Injury) (ALLOgena)
– Traumatska povreda mozda (AUTOlogna)
– Autizam
– Moždani udar (šlog)
– Gubitak sluha
– Amitrofična lateralna skleroza
– Skleroderma
– Alchajmerova bolest
– Razna degenerativna stanja
Matične ćelije & Genska terapija za nasledne poremećaje (sve terapije su AUTOlogne)
– Cerebralna adenoleukodistrofija
– Cistična fibroza
– Fankoni anemija
– Teške kombinovane imunodeficijencije (SCID)
– Srpasta anemija
– Talasemija
– Wiskot-Aldrich sindrom
Transplantacije za ostale nasledne poremećaje
– Epidermolysis Bullosa
– Bolesti lizozoma
Transplantacije za nove indikacije
– HIV

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.