Masna embolija u forenzičkoj patologiji

0
280

Masna_embolija_u_forenzikoj_patologijiMasna embolija je začepljenje lumena krvnih sudova ili duplji srca masnim kapima dospelim putem krvotoka. U forenzičkoj patologiji govorimo o prirodnoj (morboznoj, endogenoj) adipoznoj emboliji (komplikacija ili posledica bolesti) i nasilnoj (posttraumskoj, egzogeno) (nastaje usled traume i u direktnoj je vezi s njom). Posebno je interesantna masna embolija koja se javlja kao komplikacija nekih dijagnostičkih ili kurativnih postupaka u lekarskoj praksi. Dok neki autori smatraju da se masni embolusi oslobađaju iz masnih depoa u organizmu (srž kosti, potkožno masno tkivo masna jetra), drugi su mišljenja da embolusi nastaju aglomeracijom lipoproteina plazme (u oba slučaja bilo usled bolesti bilo usled traume). Danas se smatra da masni embolusi u prvoj fazi deluju pre svega mehanički svojom pojavom u kapilarima (blokirajući krvotok), a da u drugoj deluju hemijski i to putem toksičnih masnih kiselina koje se oslobađaju iz embolusa. U forenzičkoj praksi razmatraju se tri mehanizma kojima masna embolija može uzrokovati smrt: kao izolovana masna embolija pluća (akutno plućno srce), sistemska masna embolija (masne kapi u kapilarima svih organa ali bez ishemijskih promena u njima) i kao sindrom sistemske masne embolije (poseban i relativno jasno definisan klinički entitet). U svim slučajevima pored odgovarajućeg makroskopskog tanatološkog nalaza, dijagnoza se u forenzičkom smislu mora postaviti i na osnovu mikroskopskog pregleda i uvida u kompletnu medicinsku dokumentaciju. Ona, međutim, i u kliničkom i u obdukcionom radu mesto ostaje nedijagnostifikovana. Danas u sudskomedicinskom smislu treba smatrati da je svaki prelom duge cevaste kosti (naročito kod starijih osoba) praćen oslobađanjem određene količine masnih embolusa u krvotok i da ovo predstavlju posledicu pre loma. S druge stra- ne, sistemsku masnu emboliju i sindrom sistemske masne embolije treba posmatrati kao komplikacije preloma. Potpunim shvatanjem patofizioloških procesa moguće je i u slučajevima s dugim vremenom nadživljavanja povrede uspostaviti direktnu uzročno-posledičnu vezu između inicijalne traume (npr. frakture) i smrtnog ishoda (usled masne embolije i njenih komplikacija), što je s krivično-pravnog gledišta vrlo bitno.

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.