Hronični juvenilni artritis

0
258

Juvenilni hronični artritis (JHA) ne predstavlja jedinstveno oboljenje, sa jedinstvenom etiologijom, patogenezom i kliničkim tokom, već skup više nozoloških celina dečjeg uzrasta. JHA je termin koji se odnosi na sva hronična nesupurativna zapaljenja jednog ili više zglobova, koja počinju pre 16. godine života, traju neprekidno tri meseca ili duže, uz ispoljavanje bola, otoka i ograničene pokretljivosti zahvaćenih zglobova.
Uzrok nastanka
Etiologija JHA nije poznata a provokativnu ulogu izgleda mogu imati i spoljni i unutrašnji faktori: infekcija, genetski faktori, imunološki faktori.
Klinička slika
Na osnovu kliničke slike, odnosno početka bolesti, u toku prvih 6 meseci mogu se razlikovati tri oblika: sistemski, poliartikularni i monooligoartikularni.
Sistemski oblik – sreće se u 20 – 40% obolele dece, obično u najmlađem uzrastu. Za dijagnozu ovog oblika neophodno je pisustvo visoke temperature i bar još jednog tipičnog znaka bolesti, ospe, generalizovane limfadenopatije, splenomegalije ( uvećanje slezine), hepatomegalije ( uvećanje jetre) ili perikarditisa ( zapaljenje srčane kese). Temperatura je obično visoka (39 – 40°C), u večernjim satima, uz jutarnju normalnu vrednost, obično u toku više nedelja, čak i meseci-uz malaksalost, gubitak apetita i telesne težine, ponekad uz pojavu konvulzija. Ospa se javlja u oko 90% ovog oblika bolesti, ispoljava su u vide makula ili makulopapula, obično na koži grudnog koša i trbuha, kao i gornjih delova ekstremiteta, ređe na licu, dlanovima i tabanima. Postojeće promene su bledoružičaste, jasno ograničene, sa promerom 2 – 10 mm, i jače su izražene na mestima koja su izložena mehaničkoj iritaciji. Limfadenopatija, splenomegalija i hepatomegalija se mogu javiti u akutnom stadijumu i u vrlo ozbiljnim oblicima bolesti. Uvećane limfne žlezde su obično lokalizovane u predelu vrata, aksilarno (pazuh), ingvinalno (prepone) i što je karaketristično, u kubitalnom (lakat) predelu.
Promene na zglobovima mogu se ispoljiti nedeljama, ponekad i mesecima pre pojave bolesti, u vidu bolova u zglobovima i jutarnje ukočenosti. U toku prva tri meseca bolesti artritis se razvija u 90% bolesnika. Pri tome artritis zahvata simetrično zglobove kolena, ručja, skočne zglobove i zglobove tarzusa (koren stopala). Serozitis se obično ispoljava u vidu izolovanog perikarditisa, uglavnom prethodi pojavi artritisa i prati egzarcebacije bolesti uporedo sa pojavom ospe, limfadenopatije i splenomegalije. Druge visceralne manifestacije mogu se ispoljiti u vidu miokarditisa, pleuritisa, plućne fibroze, cerebralnih embolija, amiloidoze bubrega ili glomerilitisa.
Poliartikularni oblik – najčešći je i karakteriše se destruktivnim simetričnim zapaljenjem 5 ili više zglobova. Bol u zglobovima je više izražen nego u sistemskom obliku bolesti, praćen je palpatornom osetljivošću sinovije, kao i bolom pri pokretu zglobova. Obično zahvata kolene zglobove, skočne, zglobove ručja ali i sitne zglobove šake i stopala. Nastali poliarteritis može biti neprekidno progresivan ili ide po tipu naizmeničnih remisija i egzacerbacija bolesti, dovodeći do raznih tipova deformacija zglobova. Zahvatanje temporomandibularnih zglobova uslovljava sporiji rast donje vilice i pojavu tipičnih deformiteta po tipu mikrognatije i retrognatije (manja donja vilica od gornje). Vanzglobne promene su u ovom obliku bolesti manje izražene i mogu se ispoljiti povišenom telesnom temperaturom (do 38°C), limfadenopatijom, ređe pojavom ospe, hepato i splenomegalije. Najteža vanzglobna manifestacija je hronični iridociklitis, koji ima polagan i podmukao tok, vodeći gubitak vida.
Postoje dva oblika ispoljavanja poliartikularnog JHA:
* seropozitivni poliartritis, koji se obično javlja u devojčica posle 8. godine starosti i u kojih je reumatski faktor (RF) trajno pozitivan, postoji prisustvo potkožnih čvorića i moguć je razvoj teških destruktivnih promena zglobova.
* seronegativni poliartritis, koji obuhvata decu sa negtivnim RF, u mlađem uzrastu, takođe češće kod devojčica, uz retko postojanje potkožnih čvorića i bez karakterističnih imunoloških oblika, prognoza bolesti je nešto bolja.
Mono ili oligoartikularni oblik – odlikuje se zahvatanjem 1 do 4 zgloba, početak bolesti je postepen, bez temperature i opštih simptoma. Artritis obično zahvata jedan ili više zglobova na donjim ekstremitetima (koleno, skočni, koksofemoralni-kuk), ređe na gornjim ekstremitetima (lakat, ručje), pri čemu bol obično nije jak, te na artritis ukazuje postojanje jutarnje ukočenosti, otoka i otežane pokretljivosti zgloba.
U ovom obliku postoji više podtipova ispoljavanja:
* oligoartritis, koji se javlja u dečaka u periodu puberteta, i u daljem toku pokazuje razvoj bilateralnog sakroilitisa i ankilozirajućeg spondilitisa
* oligoartritis, pretežno u devojčica između prve i pete godine starosti, benignog toka, ali i često komplikovan hroničnim iridociklitisom malignog toka
* oligoartritis, bez za sada jasno definisane kliničke slike uz odsustvo RF i HLA – B27.
Dijagnoza
Dijagnostički kriterijumi: početak bolesti pe 16. godine, zapaljenje jednog ili više zglobova, kontinuirano trajanje oboljenja najmanje tri meseca i isključenje drugih oboljenja. Od pretraga karaketeristične su laboratorijske (povećana sedimentacija, C-reaktivni protein i fibrinogen, RF, ANA, imuni kompleksi) i radiološke promene.
Lečenje
Lečenje JHA obuhvata kompleks mera koje se odnose na negu i ishranu deteta, edukaciju deteta, roditelja i po potrebi, nastavnika,
Izvor:Stetoskop.info

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.