Poremećaji srčanog ritma

0
313

Poremeaji_sranog_ritmaDo poremećaja srčanog ritma dolazi ukoliko postoji oštećenje neke od značajnih osobina srčanog mišića.To je sprovodljivost i nadražljivost.
Poremećaji nadražljivosti ovi poremećaji su česti i mogu se javiti čak i kod zdravih osoba.Mogu biti posledica nekog oštećenja srca, akutna reumatska groznica, pektoralna angina ili srčane slabosti bilo kog uzroka.
Ekstra sistole ovim terminom se označava prevremena sistola (stezanje) srca.Skoro uvek je uzrok stvaranje nadražaja na nenormalnom mestu izvan sinusnog čvora.Ekstra sistola je najčešće praćena kompenzatornom pauzom, naročito ako je intreval izmedju sistole koja prethodi ekstrasistoli i sistole koja je sledi, jednak ili je dvostruk interval izmedju dve normalne sistole.Ponekad ekstrasistole primeti sam bolesnik, kao osećaj udara u predsrčanom predelu.Pomoću EKG-a može se precizno odrediti mesto nastanka  ekstrasistola.U velikoj većini postoje komorne ekstrasistole, dok su pretkomorne redje.Prognoza ekstrasistolije zavisi od stanja srca bolesnika.Ovaj poremećaj se javlja kod ljudi, koji nemaju nikakvo oboljenje srca pušači, trudnice, alkoholičari ili posle uzimanja veće količine kafe.U svi slučajevima lečenje se sastoji od uklanjanja intoksikacije (trovanja), izmeni režima života, regulisanju poremećenog varenja kao psihička  relaksacija bolesnika.
Apsolutna aritmija ova vrsta aritmije se odlikuje apsolutnom nepravilnošću srca.Bolesnik to oseća kao nepravilno lupanje srca.Auskultacijom se konstatuje potpuna nepravilnost ritma, intenzitet  tonova je promenljiv, postoji i ubrzanje srčanog rada što se naziva tahiaritmija.Na EKG-u se primećuje potpuno odsustvo P-talasa.
Paroksizmalna tahikardija ovaj poremećaj nastaje, kada se ektopični nadražaju umesto slučajno kao kod ekstrasistolije,javljaju u brzom ritmu tokom kraćeg ili dužeg perioda.Zavisno od mesta nastanka ektopičnih nadražaja razlikujemo: supraventrikularne i ventrikularne tahikardije ( ubrzanja rada srca) a razlikuje se po uzroku i prognostici.
Supraventrikularna  paroksizmalna tahikardija nastaje naglo ponekad posle napora, uzbudjenja, nagle promene položaja glave ili tela, osećanjem probadanjem u grudima.Bolesnik oseća produženo lupanje srca, bolan pritisak u grudima, postoji vrtoglavica i muka.Broj srčanih  kontrakcija varira od 140-220 u minutu, trajanje napada je promenljivo, a prekid napada nastaje naglo kao i početak.Različiti postupci koje bolesnik može sam da primenjuje mogu prekinuti napad.Pritisak na očne jabučice, pritisak prstima na predeo karotida na vratu, zauzimanje  sagnutog položaja tela  s niskom postavljenom glavom.Napadi supraventrikularne paroksizmalne tahikardije su neprijatni, ali nikad nisu opasni izuzev ako postoji dugo oštećenje srca.Nasuprot ovima ventrikularne tahikardije su vrlo ozbiljan poremećaj ritma, jer  ga izaziva opterećenje srčanog mišića  a mogu posle izvesnog vremena preći u fibrilaciju
(treperenje) komora koja može da dovodi do smrti.Daje mnogo težu kliničku sliku na EKG-u komorni kompleks deformisan proširen, aplatiran.Ventrikularna tahikardija zahteva hitno specijalističko zbrinjavanje.
Lepršanje (flater) i treperenje  (fibrilacija) pretkomora.Ovi poremećaji se javljaju u napadima ili su trajni.Odlikuju se brzim ritmom pretkomora.Kod lepršanja-flutter ritam je 250-350 u minuti dok je kod treperenja 350-500 u minuti.Komore ne mogu da prate ovakav  brz ritam pretkomora, pa rade u izmenjenom ritmu.Jedna kontrakcija komora na svake dve ili tri kontrakcije pretkomora, ili u nepravilnom ritmu ako postoji aritmija.U svim miokardiopatijama   bez obzira na postojanje  srčane slabosti može kao komplikacija nastati lepršanje i treperenje pretkomora.
Poremećaji  provodjenja smetnje provodjenja nervnih impulsa u srčanom mišiću koji se još nazivaju  „blok“ javljaju se kao komplikacija trovanja ili anatomsko oštećenje.Ovi poremećaji često ne daju nikakve smetnje pa se dijagnostikuju pomoću EKG-a, prilikom sistematskih  ispitivanja. Zavisno na nivoa na kome postoji blok razlikujemo :
Sino-aurikularni,
Aurikulo-ventrikularni  i
Intraventrikularni blok
Sino-aurikularni blok-poremećaj provodjenja izmedju sinusnog  Kit Flakovog čvora i pretkomora dijagnostikuje se  pomoću EKG-om odsustvom pojedinih P-QRS-T kompleksa.
Atrio-ventrikularni blok je poremećaj provodjenja izmedju pretkomora i komora češći je zavisno od težine  poremećaja postoji više vrsta koji se razlikuju na EKG-u.
Potpuni pretkomorno-komorni blok najteži stepen poremećaja provodjenja  koji se na  EKG-u manifestuje  potpunim razdruživanjem izmedju pretkomora (talas P ) Koji se kontrahuje sporije posebnim ritmom.Ovaj poremećaj se klinički manifestuje  kao usporenje srčanog rada  (bradikardija).
Intra-ventrikularni blok je prekid provodjenja na visini jedne od grana  Hisovog snopa, pa se ovaj poremećaj naziva  „blok grane“.


POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.