Dečja cerebralna paraliza

0
509

Dečja cerebralna paraliza je deficit ili gubitak motornih funkcija,prouzrokovanih raznovrsnim oštećenjima mozga u  prenatalnom,  perinatalnom  ili postnatalnom dobu.

Etiologija:

Etiološki faktori su dvojaki: 1) Kongenitalni i 2) Postnatalni.
Prenatalni faktori deluju u vreme formiranja organa, tj, organogeneze fetusa.To su prva tri meseca kod rubeola trudnice, lues, virusne bolesti, hemoragična dijateza, dijabet, eklampsija, kardiovaskularna oboljenja, rezus-inkompatibilnost deluju štetno na plod.U ovoj fazi veliki značaj imaju i kongenitalne anomalije ploda.
Perinatalnatalni faktori deluju u trenutku radjanja deteta  i rezultat su nesrazmere izmedju veličine ploda i porodjajnih puteva majke ili nekih drugih mehaničkih činilaca.
Intrakranijalna oštećenja najčešće nastaju usled porodjajne traume, žutice.Visok nivo bilirubina deluje toksično na nežno tkivo mozga novorodjenčeta.
Postnatalni faktori deluju posle rodjenja.To su okluzije krvnih sudova, mozga, encefaliti, meningoencefaliti i druga slična oboljenja.Svi ovi faktori prouzrokuju poremećaje moždane cirkulacije krvi i smanjuju  količinu kiseonika koji su neophodni tkivu mozga.Hipoksija i anoksija dovodi do ireverzibilnih strukturalnih poremećaja mozga.U pojedinim areolima  tkivo nekrotizira,  stvaraju se cistične formacije, hematom, ožiljci, atrofije ili se smanjuju vijuge mozga  uz očuvan reljef moždane površine.

Klinička slika:

Zavisi od lokalizacije i obima patoanatomskih lezija. Simetričnog su ili asimetričnog rasporeda.Postoji tri oblika:
–spastički sa spastičkim parezom ili paralizom, povišen tonus,hiperrefleksija i pojava patoloških refleksa,
–diskinetički sa nekrotičnim, necelishodnim i nekoordinisanim pokretima,
–ataktički oblik javlja se gubitak refleksa  i nesposobnost održavanja ravnoteže.
Postoji druga podela kao što je pre rečeno a to je:
Simetrični oblici  iz ove grupe najvažnija  Litlova bolest (Little) ili diplegia spastika infantilis.Bolest zahvata donje ekstremitete.Zbog povišenog tonusa mišića  auktora butina dete ukršta noge pa se ovaj fenomen naziva  „Makazast hod„.Dete hoda na prstima a glavu drži zabačenu nazad.Fiziološki refleksi su živahni, a od patoloških izražava se  refleks  Babinskog.Tonus mišića je povišen.Mogu se pojaviti smetnje u gutanu, afazija, nevoljni pokreti i epileptički napad.Gornji ekstremiteti su normalnih funkcija.Inteligencija retko može biti očuvana uglavnom je na nivou idiotije.
Asimetrični oblici su hemiplegički, monoplegički i cerebralni tipovi.Hemiplegički oblik nastaje već u toku prve godine, brzo se javlja spastička paraliza jedne polovine tela, koja zaostaje u razvoju.Mogu se pojaviti epileptički napadi i brutalni deficit intelektualnih funkcija.
Dihemiplegički oblik karakteriše se obostranom hemiplegijom prvo na jednoj a posle na drugoj polovini tela.Deca su nepokretna i mentalno hendikepirana.
Monoplegički oblik je redak, zahvaćen je samo jedan ekstremitet.
Cerebralni oblik prouzrokovan je patoanatomskim lezijama malog mozga. Manifestuje se nekoordinisanim pokretima, skandirajućim govorom i poremećajem ravnoteže pri stajanju i hodu.

Lečenje i rehabilitacija:

Terapija je višestruka, hirurškim zahvatom koriguju se deformiteti, kasnije se primenjuje fizioterapija i hidroterapija.Logopedskim tretmanom koriguju se govorne smetnje, ukoliko inteligencija nije oštećena.Ortopedska pomagala razne proteze, radna i okupaciona terapija su korisne u procesu rehabilitacije.Epilepički napadi se rešavaju antiepileptičkom terapijom.Psihomotorni nemir i nevoljni pokreti leče se medikamentoznom terapijom.
*Ovi mali bolesnici predstavljaju ozbiljan socijalni problem.Važna je rana dijagnostika njihove bolesti i profesionalna terapija.Često roditelji  ne mogu da  „vide“- defektnost svoje dece  ili su terapijski uporni i u slučajevima kada izgledi za lečenje ne postoje.
Decu čije intelektualne funkcije nisu bitno oštećena treba motivisati za školovanje u specijalizovanim odeljenjima osnovnih i srednjih škola.

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.