Nakaza

0
275

Teratologija je nauka o „nakazama“, (monstrumima). Praktično obuhvata izučavanje zbira kongenitalnih malformacija koji se stvaraju u toku razvoja embriona i koje se ispoljavaju posle porodjaja.Za vreme trajanja čitavog intrauterinog života mogu nastati teški poremećaji.Teratogen koji je sposoban da izazove malformaciju.Ne moraju imati nikakvih vidnih posledica, naprotiv  mogu izazvati smrt ploda.Medju njima treba razlikovati posledice ranog poremećaja i posledice kasnog poremećaja.To su poremećaji koji nastaju u toku početnog ili embrionalnog perioda završavaju se  „malformacijama“, „nakaznostima“, dok oni koji nastaju u toku fetalnog perioda ne mogu u pravom smislu reči više izazvati nakaznosti već samo manje morfološke modifikacije-deformacije ili izobličenosti.
Teratologija se deli na tri grane:
-prava ili morfološka teratologija, koja proučava anatomski izgled nakaznosti i vrši njihovu klasifikaciju,
-patogenetska (teratogenetska) tratologija, koja izučava embriološko stanje  “ nakaza“,
-etiološka i teratogenetska teratologija koja proučava uzroke nakaznosti.
Teratom potiče iz grčke reči-teratos znači tumor sastavljen od tkiva anarhičnog sastava, koji pokazuje razne izglede, pa liči na delove organa čak i organizma, ali nikad ne stvara pravi organ.Uvek je u pitanju tumori embrionalnog porekla.Teratomi mogu biti maligni ali su najčešće benigni.Nakaza  je biće koje je pretrpelo poremećaje u toku svog razvoja, za vreme morfogeneze ili ranije.Najraniji poremećaji dovode do najtežih anomalija.
Monstrum je biće koji pokazuje vrlo teške, složene, urodjene i vidljive nakaznosti.Ovo je najteži vid nakaznosti i samo mali broj može da preživi.Veoma su uočljive jer svojom pojavom izazivaju odvratnost.Razlikuju se dve vrste:

Združene nakaze

Združene nakaze mogu biti dvojake dva bića mogu da budu jednaka ili nejednaka.Ako su jednaka  (sijamski blizanci).Mogu se srasti čelom,potiljkom zatim čelom i potiljkom u predelu karlične kosti.Rezultati pokušaja odvajanja zavisi od vrste nakaznosti.Kada su nakazi nejednaki jedna manja, nepotpunija i nesavršenija od druge one spadaju  u klasu „parazita“.

Pojedinačne nakaze ili obične

Odlikuju se time što svi delovi tela odgovaraju jednoj osobi.Sposobnost da perživi zavisi od vrste anomalije.
Prema lokalizaciji malformacije razlikuju se tri grupe:
-nakaznosti trupa, što znači nedostatak u stvaranju unutrašnjih telesnih pregrada- zidova ili zadnjih delova trupa-ekstrosomia,
-nakaznosti udova, one su česte i u većini slučajeva ne ugrožavaju život,
-nedostatak ili atrofija dva prva segmenta udova u grupu ektromelija.U ovoj gupi se razlikuju tri vrste anomalija i to:

hemimelija tu je anomalija poglaktica ili potkolenica,
fokomelija udovi kao kod foke, kod njih su udovi smanjene dužine, podsećaju na kratke udove, nekih morskih sisara.Mogu biti promenjena na četiri uda ili samo gornji ili donji,
ekstromelija kod njih nedostaje ceo ud, podrazumevajući i distalni segment.
Anomalije koje se odnose na sve udove, treba napomenuti sraslost donjih udova, potpuna ili nepotpuna.U najtežim slučajevima srasli udovi su svedeni na patrljak koji produžava telo.
Nekad postoji i nakazanost glave, tu spada nakazanost lobanje i centralnog nervnog sistema.Tu su uglavnom hidrocefalije.Postoji nekad od anomalije nedostatak krova lobanje i mozga.

Uzroci nakaznosti

Malformacije su posledica poremećaja u razvoju ploda u toku prva tri meseca trudnoće.Ako poremećaj nastane posle trećeg meseca, kada je već organizam potpuno uobličen, ne stvara se malformacija već nastaje manje promene nazvane deformacijama.Svi uzroci nakaznosti deluju obavezno pre kraja trećeg meseca trudnoće.
Uzroci koji postoje pre oplodjenja genetski ili nasledni-hereditarni faktori, prenose se genima a sadrže se u hromozomima koji se nalaze u jajašcu ili semeglavcu.
U pitanju su nenormalni geni ili anomalije broja ili struktura hromozoma.Mogu biti anomalije i u njihovim citoplazmama.Ove anomalije mogu da proizilaze od starosti gameta-oplodnih ćelija.

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.