Anatomske karakteristike srca dojenčeta

0
300

Neonatalni-monitorKod namjlađe dojenčadi atriji se protežu i formiraju dio dijafragmalne površine srca. Poslije 6. mjeseca života, srce počinje da se spušta u toraksu i rotira oko svoje uzdužne osovine iz kosog transverzalnog u koso-vertikalno polje. U daljem dječijem dobu srce se pomjera oko svoje osovine. Sve ove promjene položaja srca, a time i srednje električne osi, odražavaju se na EKG-u. Srednja električna osovina predstavlja smjer procesa depolarizacije komora. Preporučljivo je rutinski određivati veličinu i pravac srednje električne osovovine. SEO ili vektor se može odrditi za proces depolarizacije ili repolarizacije kako pretkomora tako i komora.
Postoje tri tipa skretanja električne osovine QRS kompleksa, talasa depolarizacije komora. Desnu devijaciju osovine nalazimo normalno kod novorođenčeta i perzistira do 160 dana pa i duže. Osovina manja od +60 stepeni u prvoj nedelji se smatra patološkom,
osovina je u normalnim granicama između +30° do +90°
skretanje osovine u desno pozitivna za više od 90°-120°. Patološki dekstratip je preko +120°
skretanje električne osi u lijevo je kada je osovina u lijevo više od +30° do -30°
Pravac normalne srednje električne osi kompleksa QRS se mijenja ovisno o položaju anatomske osovine srca. Zbog fiziološke preponderencije desnog srca u toku embionalnog i fetalnog života, u dojenčkom periodu, kao fiziološka pojava, javlja se znatno skretanje električne osi u desno. Ono iznosi i do + 130°.
Do pete godine života osovina se pomjera u lijevo tako da je kod većine u tom periodu + 55°. Nakon ovog perioda električna os se vraća u desno, jer se u ovom periodu srce rotira u suprotnom smjeru kazaljke na satu i do puberteta zauzima položaj od oko +67°. U odraslih položaj osi je od +55° do +57°.
Karakteristike skretanja osi u desno na EKG-u su: S1 ima veću amplitudu od R1, a R3 je viši od R1 (S1 R3) i R2. Više od 110° u periodu od 4 godine pa nadalje ukazuje na patološke promjene. Osovine u položaju od +100° predstavlja vrlo vjerovatan znak srčanog oboljenja.
Skretanje električne osi u lijevo: karakteristike skretanja električne osi u lijevo su da je S3 sa višom amplitudom od R3, a da je R1 viši od R2 ili R3. R1 S3 ljevogram. Skretanje električne osi u lijevo više nego li je -20° do -30° predstavlja najvjerovatnije patološko stanje, a skretanje veće od – 30° je siguran znak patološkog stanja srca. I u dječijoj dobnoj skupini nalazimo skretanje električne osi u lijevo (do 6%) bez patoloških promjena. Abnormalno skretanje električne osi u lijevo treba da pobudi sumnju na sljedeća patološka stanja: hipertrofiju i dilataciju lijevog srca zbog pomjeranja medijastinuma i srca na lijevo većinom izaziva skretanje električne osi u desno i obratno. Možemo prosuditi da li je u pitanju samo poziciono skretanje ili stvarno zbog patološkog stanja srca (na osnovu unipolarnih i prekordijalnih odvoda).

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.