Zdravstvena zaštita trudnice

0
430

Zdravstvena zaštita koju uživaju buduće majke u toku trudnoće, stručna pomoć u porodjaju i zaštita majke i deteta posle porodjaja, predstavljaju faktore koji imaju značajan uticaj na proces reprodukcije populacije.Redovnom stručnom kontrolom u toku trudnoće mogu se otkloniti brojni faktori, koji nepovoljno utiču na pravilan razvoj ploda i normalan tok trudnoće, podrazumevajući i decu sa nedovoljnom težinom pri rodjenju i prevremenu rodjenu decu.Odredjeni periodi u životu žene uslovljeno biološkom funkcijom,  u toku procesa reprodukcije tj. za vreme trudnoće, porodjaja i posle porodjaja. Značaj žena koja je po svojoj prirodi nosilac biološke reprodukcije i funkcija materinstva i sve veća ulaga i angažovanost u privrednom i društvenom životu.U periodu vršenja funkcije materinstva obuhvata niz preventivnih i kurativnih mera zdravstvene službe koje imaju za cilj:
**da obezbede fiziološki tok trudnoće i razvoj ploda,
**da blagovremeno otkrivaju eventualna opšta i specifična oboljenja vezana za trudnoću,
**da obezbede stručna medicinska pomoć u porodjaju,
**putem pružanja  stručne nege i kontrole posle porodjaja spreče  eventualne komplikacije,
**obuhvaćenost trudnih žena radom savetovališta pruža odgovarajuće savete i vrši kontrolne preglede.
Zdravstveno stanje trudnica je značajan faktor, od koga zavisi zdravlje budućeg deteta.Značaj savetovališnog rada ogleda se u zdravstveno vaspitnom radu  i kontroli zdravlja trudnice.Nepravilna ishrana, uslovi stanovanja i rada, nivo prosvećenosti, loši socijalno ekonomski uslovi su od bitnog uticaja na zdravlje majke i ploda.Zaštita majke ne obuhvata samo zaštitu trudnoću već mora početi mnogo ranije u smislu pripremanja žene za reproduktivnu funkciju,što će doprineti čuvanju njenog zdravlja, boljoj pripremi za brak i porodični život, trudnoću i odgoj deteta.Stručno obavljen porodjaj obezbedjuje povoljnu perinatalnu zaštitu, utiče na zdravlje  trudnice, majke, novorodjenčeta kao i postnatalni period.

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.